Arkiv: okt 2010

Diskussionen kring SM och Svenska Pokerförbundets mål

Tack vare SM har det förts en hel del debatt här på Svepofs hemsida, vilket har varit mycket glädjande. Oscar Silow skrev en artikel med idel kritik och den var den tändande gnistan. Tack för att vi fick använda din artikel Oscar och tack för att du tog dig tid att framföra dina synpunkter.

I den efterföljande debatten har ett flertal andra personer framfört sina åsikter kring SM och framförallt Svenska Pokerförbundet. Nedan kommer jag att försöka besvara de frågor som har uppkommit men också ge styrelsens syn på rent principiella frågor. Många av frågorna och synpunkterna som har getts är likartade så om jag missar att besvara vissa av dessa så ber jag om ursäkt. Men innan jag börjar med det så vill jag poängtera två saker:

1. Syftet för Svenska Pokerförbundet är att försöka jobba för ett bättre klimat för alla pokerspelare i Sverige, åtminstone tills det tas ett beslut om något annat. Styrelsen roll är att försöka få till stånd ett sådant klimat. Medlemmarnas roll är givetvis att påverka både mål och medel genom motioner, eller genom att själva gå med i styrelsen.

2. Detta var första året den nya styrelsen anordnade live-SM, detta är inte en ursäkt men en förklaring till varför det var så många missar i samband med live-SM. Vårt mål är givetvis att ta till oss av kritiken och försöka anordna ett ännu bättre SM nästa år, dvs om tanken fortfarande då är att vi ska anordna ett SM. Med detta sagt går jag vidare med SM frågan.

SM MALTA:

Avstånd

En av de punkter som vi kritiserades mest för var det långa avståndet mellan hotellet och Casino di Venezia. När vi valde hotell var vi medvetna om att det var ett stort avstånd men vi gjorde valet av att ge spelarna ett riktigt bra hotell för pengarna, 5 – stjärnigt och på gångavstånd till Maltas nöjesdistrikt Paceville. Vi förstår dock på klagomålen över distansen hotell – kasino att vi framtiden skall prioritera korta avstånd mellan dessa.

Sidoturneringar och SM grenar

En annan punkt vi har fått kritik för var att vi bara anordnade två sidoturneringar och dessutom har frågan uppkommit om vi inte borde anordna fler SM-grenar? Att vi borde anordna fler sidoevent nästa gång är inget att tala om, det har vi förstått och det kommer vi att göra. Vad det blir för turneringar återstår dock att se. Vad gäller frågan om fler SM event finns det ingen tradition om att Svepof anordnar dessa. Däremot har de som anordnade SM innan oss, Kortoxen, Lars Kjestrup, m fl haft ett flertal SM event, bland  annat 7 kort stötpoker och Sökö och därmed kan det finnas fog för att Svepof utökar antalet SM-grenar. Vi ska undersöka saken.

Vi hade också ett sidoevent med rebuys som det blev ett riktigt ståhej kring. Men det stora problemet var inte storleken på raken, problemet var att många spelare inte var informerade om att det togs ut rake även på återköpen. Vi kommer dock, om vi har fler event av liknande sort diskutera frågan om det ska tas ut rake på återköp och dess storlek ingående, och givetvis informera spelarna bättre om de rådande omständigheterna.

Goodiebag

Under SM hade vi en goodiebag som vi delade ut till spelarna och det har inkommit kritik vad gäller dess innehåll. Vi hade en tanke om att goodiebagen skulle innehålla flera lotter, där förbundet lottade ut bland annat inköp i online-SM dock så blev det ett misstag på denna front och vi använde lotterna dag två istället. Vi hade  även tänkt att ha saker från våra sponsorer, t ex kortlekar som Betsson hade med sig, dock så hade de bara 30 lekar pga att flyget tappat bort deras väska. Tyvärr brast det också i vissa fall i kommunikationen mellan förbundet och dess sponsorer och i vårt uppföljningsarbete ser vi bland annat över hur vi kommunicerar med externa parter.

Bounty

En annan sak som väckt uppmärksamhet var bountyn på Ferit Gabrielsson och det är en miss som jag tar på mig helt och hållet och det kommer inte att återupprepas, åtminstone inte utan att vi hör med personen ifråga först.

Utslagna Spelares Vara Eller Icke Vara 

Silow som stod och tittade på spelet påpekade för mig om att han ansåg det olämpligt att en person som hade blivit utslagen satt kvar vid bordet. Jag informerade turneringsledaren om Oscars åsikt men hon ansåg inte att det var ett problem. Frågan diskuterades alltså på plats under SM och detta måste vara upp till turneringsledarens omdöme, inte åskådarnas. Jag har sett fenomenet förut och det verkar inte vara en big deal.
SM I FRAMTIDEN:

SM på svensk mark

Flera har uttryckt en önskan om att se Svenska Pokerförbundets live-SM på svensk mark men det är en komplex fråga och det finns flera faktorer att ta hänsyns till. Men givetvis är det förbundets önskan att vi ska kunna arrangera poker-SM på svensk mark. Om vi gör det finns det i huvudsak två vägar att gå:
1: Att samarbeta med Casino Cosmopol. Om vi gör detta så innebär det följande:
a) vi legitimerar statens monopol
b) vi förhindrar satelliter via t ex spelbolag då Cosmopol inte tillåter branding.
c) Svenska spel får heller inte anordna satelliter till SM på Cosmopol. Lotteriinspektionen säger nej.
d) vi har inget att säga till om arrangemanget. För oavsett vad som anses om kvalitén på Svepofs poker-SM så lyssnar vi på vad våra medlemmar vill och tar deras åsikter i beaktande när vi arrangerar.
e) Mörkpoker-SM läggs ned. Europas anrikaste tävling försvinner. Huruvida viktigt detta är kan diskuteras men för mig är poker också en fråga om mångfald spelmässigt och vi bör försöka bevara de traditioner som finns.
f) En fördel är att cashgame finns på plats.

2: Vi arrangerar själva SM på svensk mark, t ex på någon pokerklubb, med stöd i domen från Hovrätten för Västra Sverige. Möjligen ansöker vi också om tillstånd hos Lotteriinspektionen (mycket stor risk för avslag, jag vågar sticka ut hakan och säga: med 100 procents säkerhet). Detta skulle innebära följande:
a) Lotteriinspektionen kommer att försöka förhindra oss, detta är deras uppgift, de kommer att göra en polisanmälan och risken är stor att vi kommer att utsättas för en polisrazzia. Vid en polisrazzia händer två saker: spelet avbryts och eventuella pengar på plats konfiskeras. Pengafrågan kan man lösa genom någon nätlösning men vad gör vi med själva SM? Det är svårt att samla ihop alla spelarna.

b) Domen, så vitt jag vet, omfattar endast Texas Hold’em. Omaha och mörkpoker kommer vi inte att kunna spela, åtminstone inte lagligt.
c) Inte heller kan vi anordna cashgame, inte lagligt i varje fall.

Sammantaget gör riskerna för ett avbrutet SM att jag avråder från att försöka ordna SM på svensk mark, åtminstone inte innan Högsta Domstolen har kommit med ett utslag i frågan. 

Vad gäller att eventuellt anordna ett SM tillsammans med Svenska Spel/Cosmopol Svepof är inte främmande för att åtminstone diskutera saken med Svenska Spel, tvärtom Svepof är alltid öppen för diskussioner med alla parter och aktörer, och vi kommer att träffa företrädare för Svenska Spel, förmodligen redan denna månad. Dock kommer ett eventuellt samarbete med Svenska Spel/Cosmopol ge en hel del konsekvenser varav många är högst diskutabla. Vi återkommer i frågan.

Inköp och elitklasser

Det har också förts en diskussion kring dels hur högt inköpet i SM ska vara och dels om man ska ha olika klasser, Amatör- respektive Elitklass. Vad gäller diskussionen om hur högt inköpet ska vara på poker-SM så är detta en ännu en komplex fråga. Å ena sidan så pratar vi om att göra SM så stort som möjligt, dvs så många spelare som möjligt å andra sidan så pratar vi om att ge SM någon slags tyngd i form av att inköpen är så höga att vi lockar ”stjärnorna.”

Jag tycker vi håller oss till ett inköp runt 10 ~ 15 tusen kronor, jag anser nämligen inte att legitimiteten hänger på vilka som spelar utan snarare på tradition och att så många som möjligt har möjlighet att spela SM och sedan vill jag poängtera att ett inköp på tio tusen kronor inte är småpotatis, åtminstone inte för vanliga människor. Jag vill också göra er uppmärksamma att det pågår en liknande diskussion kring WSOP Main Event där inköpet har varit på samma nivå 10 000 dollar i snart 40 år. Och även om det nu finns turneringar som kostar både 50 000 och 250 000 dollar så är det ändå i main event som man utser världsmästaren.  

Vad gäller att anordna SM i olika klasser så förstår jag inte riktigt vad man ska vinna på det? Och om man nu ändå skulle vilja det så ser jag en mängd svårigheter, bland annat måste man ha kriterier för hur man klassificerar spelarna i respektive klass. Skulle t ex bara sponsrade spelare få spela i en eventuell Elitklassen, eller är det en fråga om storlek på inköp, och kan då en miljardär som aldrig spelat poker få vara med? Jag tror hellre att vi kanske inför ett ”mixed”-event med högt inköp där man får visa sin skicklighet. 

Mycket att ta hänsyn till

Jag vill också påpeka att var och när och hur man arrangerar SM, åtminstone utomlands är beroende av ett flertal faktorer där man måste ta stor hänsyn till följande tre:
1. Vart kan vi arrangera det, svaret på denna fråga beror i huvudsak på:

a) Vilka kasinon vill låta oss ha SM hos dem och hur pass bra tror vi att de är på att arrangera en stor pokerturnering? Dessutom, när passar det kasinot? Populära kasinon har sina scheman och det gäller att hitta en lucka som passar dem .

b) Boende. Vad finns det för alternativ? Vad kostar det? Det får inte vara för dyrt och det får inte vara för dåligt, även om det kan vara billigt.

c) Transport, tid och kostnader.

2. När på året tror vi att det passar spelarna?

3. Hur ser det ut med andra turneringar de datum vi planerar SM? Detta är en svår fråga att  besvara då man av marknadsföringsskäl vill sätta datum för SM så tidigt som möjligt men problemet är då att många av de stora turneringarna inte har sina scheman klara förrän en bit in på det nya året. Man kan försöka göra mer eller mindre kvalificerade gissningar men det är inte alltid det hjälper. Bland de turneringar man inte vill krocka med ligger, EMOP, EPT, PPC, WSOP, WSOPE, UnibetOpen, och alla större tävlingar på Cosmopol.

SM eller inte SM

Jag avslutar frågan om live-SM  med den övergripande frågan ifall Svenska Pokerförbundet istället för att arrangera SM inte bör lägga fokus på en hårdare politisk kamp på hemmaplan?

Vi anser att SM är ett av de bättre sätten att visa politiker och etablissemang att vi ”folket” inte accepterar spelmonopolet. Vi har också en tradition att bevara som inte Svenska Spel bryr sig ett dugg om. Vart fanns de innan pokerboomen och även så alla pengar de kan tjäna? Jag anser sammantaget att Svenska Pokerförbundet ska fortsätta arrangera SM men att vi alltid ska vara öppna för en diskussion i frågan.

 

VAD SKA SVEPOF GÖRA?

Det statliga spelmonopolet

Avskaffandet av monopolet ger en mängd positiva effekter såsom att vi då inte behöver IP-blockering. Men huvudfrågan måste alltid vara att poker måste kunna spelas legalt. Se bara på norrmännens situation, så vill vi inte ha det. Förvisso är det f n legalt att spela poker i Cosmopols regi (live) och i Svenska Spels regi (Internet) men vi måste försöka skapa en positiv debatt kring poker så att pokern också en dag blir legal både för företag och för privatpersoner, eventuellt föreningar, att anordna och spela. Valfrihet och legalitet måste alltså vara målen.

Politik och opinion  

Vad gäller frågan om att jobba politiskt på hemmaplan så är det givetvis något vi i Svepof ämnar att göra. Men för att politiker ska lyssna på oss så behövs det två saker:
1. Poker måste upp på agendan igen. Om inte pokerns situation i Sverige, med olaglighet av utbud och spelmonopolet, uppmärksammas av media, och då menar jag inte pokermedia utan vanlig media såsom dagspress och TV, så kommer heller inte våra politiker att eventuellt ändra sin uppfattning. Kort sagt, det måste bildas opinion. 
2. Förutom att få upp frågan på agendan måste Svepof ha många medlemmar för att dess ord ska få någon tyngd och då helst betalande medlemmar. Vi kommer därför snart att påbörja ett aktivt arbete med att få in fler medlemmar.

Jag vill tacka alla som har gjort konstruktiva inlägg i denna högst intressanta debatt men jag vill också passa på att uppmana alla som är engagerade att gå med i Svenska Pokerförbundet och påverka både mål och metoder.

Murat Sahan ordförande i Svenska Pokerförbundet

Tankar kring SM – Pokerförbundets vara eller icke vara?

Text av Oskar Silow

Jag är nyss hemkommen från Malta där jag deltog i pokerförbundets SM. Anledningen till att jag måste specificera pokerförbundets är, som ni säkert alla vet vid det här laget, att de på senare år fått konkurrens av Casino Cosmopol som sedan 2006 anordnar sitt eget SM. Detta är mycket känsligt för delar av Pokersverige, framför allt de från den gamla skolan som innehar SM-titlar. För den lite yngre generationen är förbundets SM mer som en modernare version av Sällskapsresan där en rolig blandning av karaktärer samlas utomlands en gång om året för ett homegame. Det är faktiskt där värdet ligger i att spela pokerförbundets SM. Många ser det som en chans att komma iväg till solen och umgås med andra darrhänta gamblers.

Anledningen till att jag valde att åka till SM var att 5050-poker, som jag representerar, var en av många sponsorer till detta event, och att resten av mitt team skulle åka. Jag hade heller aldrig varit på Malta och var lite nyfiken på landet i allmänhet. Att fly kylan i Sverige och åka till ett land där man fortfarande kan gå i shorts och bada i havet när det är grått och trist hemma, är förstås en extra morot.

Tyvärr blev resan idel besvikelser. Den första var när jag skulle ta mig till kasinot för att spela Omaha-SM. Det visade sig att kasinot låg en halvtimme från spelarhotellet. Fanns det verkligen inget hotell närmare kasinot eller något kasino närmare hotellet? Ön kryllar ju av både och. Pokerförbundet hade ”löst” detta problem genom att ordna transport till och från kasinot. Av någon anledning jag inte förstår hade de dock valt att låta dessa avgå från hotellet redan två timmar innan turneringsstart, vilket innebar att man var på kasinot en och en halv timme för tidigt. Vad ska man göra där så länge? Det slutade såklart med att de flesta beställde och betalade för egna taxibilar.

Det kostade €550 att spela Omaha-SM, och man fick dessutom göra en rebuy eller add-on för €500. Bra nivå på inköpet och jättebra att man inte tillåter obegränsade rebuys eftersom det förmodligen avskräcker en del från att delta. Ett stort fel var dock att man inte fick mer än 7 500 i startstacken.  Tyvärr är det för lite i en turnering, och med en så snabb struktur är man redan under period 3 pottbunden efter en kontrahöjning före floppen.

Totalt dök 158 spelare upp för att spela Main Event och göra upp om titeln Sveriges bästa pokerspelare. Övriga Pokersverige valde att åka till London och spela EPT, WSOPE eller helt enkelt stanna hemma. Jag förstår dem. Jag hade aldrig köpt in mig själv i SM om jag inte hade varit extremt sugen på en SM-titel. Jag tycker att pengar är viktigare än titlar i poker och då är det mycket dåligt värde att åka till Malta. Omkostnaderna för att vara på Malta en vecka med flyg, hotell och taxi hamnade på runt 15 000 kronor. Den totala summan för turneringsinköpen var €1 050 för Omahan, $1 150 för Main Event och €1 050 för mörkpokern. För att gå jämnt upp på resan var man alltså tvungen att komma minst tvåa i mörkpokern, fyra i omahan eller åtta i Main Event. Riktigt dåligt värde. Speciellt om man är texasspelare och inte tillhör pokerdinosaurierna från Kortoxen, som lika gärna hade kunna göra upp om mörkpokertiteln hemma över köksbordet.

Detta hade pokerförbundet kunnat lösa enkelt genom att schemalägga fler events. Shorthanded, high-roller, terminator, shootout, sökö, heads up, HORSE, stud, limit osv. Ska man ha Svenska Mästare ska man väl ha det i alla pokerformer, eller? Dessutom hade fler sidoevents troligtvis lockat fler spelare till Malta. Det blev visst ett HU-event till slut, synd bara att de inte annonserade ut det i förväg.

Under Main Event utlyste man också att alla spelare skulle få en ”goodie-bag” som skulle delas ut under eftermiddagen. Ett mycket trevligt initiativ, tyckte de flesta, och att man dessutom fick vänta ett par timmar på den gjorde att förväntningarna var höga när de många stora vita påsarna bars in i lokalen. Jag tror jag talar för alla när jag säger att ”goodie-bagen” var ett skämt. I botten på den stora vita påsen låg ett par reklamflyers från olika pokerbolag. För att uttrycka det i pokertermer: LOL! Om de ska kalla det en goodie-bag så låt varje pokerbolag bidra med en godsak. En banan, vattenflaska, halstabletter, kortlek, proteinkaka eller något annat som uppskattas av pokerspelarna till en liten kostnad. Ska det bara ligga ett par tråkiga flyers i botten kan de lika gärna lägga dem på bordet direkt och spara in kostnaden för påsen.

Ett annat stort snedsteg av Pokerförbundet var att de utlyste en bounty på dubbla titelhållaren Ferit Gabrielsson inför Main Event. Hur kan man ha en bounty på titelhållaren i ett SM? Ska inte alla ha samma förutsättningar när man gör upp om titeln? Dessutom hade de inte frågat Ferit först utan han blev lika överraskad som resten av spelarna av detta utspel. Riktigt ogenomtänkt av Pokerförbundet och det fick till följd att Nordic Bet i sin tur gjorde ett utspel och utlyste en bounty på den som slog ut Ferit. Fel? Ja visst, men ändå rätt av dem att sätta ner foten och visa hur fel det blir med bountys. Bountyhistorien förstärker bara bilden av den här turneringen som en riktig Kalle Anka-turnering.

Tyvärr finns det mer negativt att säga kring organisationen av SM. I Main Event låg raken på 15 %. Varför så högt? Som jämförelse brukar raken i Casino Cosmopols SM vara 5 %. Då dag två skulle spelas annonserade man ut ett sidoevent: ett €20+€5-event med fria återköp. Självklart ledde det låga inköpet till galet spel och många återköp. Vad som inte förklarats för spelarna och vad definitivt inte är vanligt förekommande var att även återköpen rakades. Efter högljudda protester så lyckades till slut spelarna få det ändrat, men det skulle aldrig hänt från början.

Med cirka tolv spelare kvar i Main Event så upptäcker jag att det fortfarande är två tjejer kvar i turneringen och kommenterar att detta är kul för pokern. Då säger någon att en av tjejerna åkte ut för en stund sen. Hon satt dock fortfarande kvar vid bordet en lång stund efteråt och samtalade med andra spelare medan spelet pågick. Jag trodde inte det var sant. Otroligt oseriöst att tillåta detta i ett kritiskt läge av turneringen där en SM-titel, och mycket pengar, står på spel.

Under SM fick jag höra av en annan pokerspelare att någon ur Pokerförbundet uppmanat honom till att bojkotta Casino Cosmopols SM för att stödja Pokerförbundets arbete, och visa att man tycker att deras SM är det riktiga. Personligen tycker jag att om någon turnering ska bojkottas så är det väl den där organisationen brister, den där man lämnar turneringsveckan och känner att mycket kunde gjorts bättre. När jag sa detta så sa någon till mig att om vi bojkottade förbundets SM så skulle de gå under. Än sen då? Pokerförbundet borde vara en spelarorganisation som arbetar för att förena spelare och förbättra bilden av pokern som ”sport” i Sverige. De borde arbeta som en enad front för pokerspelare i juridiska frågor och skattefrågor. Idag gör Pokerförbundet inget mer än att anordna ett dåligt SM. Då uppstår frågan, fyller pokerförbundet längre någon funktion?

För mig finns det numera bara ett SM, och det spelas i Sverige, men om Ole och Stig-Helmer ska ut och resa igen så kanske jag ändå följer med på Sällskapsresan nästa år också.

Oskar Silow
Pokerbloggare och 5050-pro

SM-generalen har ordet

Svenska Pokerförbundets ordförande Murat Sahan delar med sig av sina tankar kring årets poker-SM.

Poker-SM är över för denna gång. Efter en händelserik vecka är det dags att packa väskorna och återvända till ett höstkallt Sverige och påbörja arbetet med online-SM som börjar snart. Men innan vi går vidare med nästa projekt kommer vi i förbundet att göra en uppföljning av live-SM.Det finns en hel del frågor som behöver besvaras angående arrangemanget. Den viktigaste av dem är givetvis vad spelarna tycker om arrangemanget. Därför kommer vi att genomföra en enkät via e-post bland de som var med och spelade. Vi ber er ta tid att besvara enkäten eftersom det blir en stor hjälp inför nästa SM.

Att det blev 158 spelare i Main Event är givetvis något vi måste arbeta vidare på. Vi ska försöka få in fler bolag som samarbetspartners så att vi får in fler spelare. Men samtidigt så måste jag ändå säga att jag blir glad över att det kom så många till Malta och spelade SM. 158 spelare är inte en dålig siffra i mitt tycke, men givetvis måste vi arbeta för att göra SM större.

Andra viktiga frågor är vad man anser om valet av Malta som plats för SM. Var det ett bra val av hotell och kasino? En sak som många ansåg var ett problem var att det var långt mellan hotellet och kasinot. Vi hade givetvis en tanke med att välja just femstjärniga Corinthia och den tanken var att vi ville ge SM-deltagarna en kombinerad upplevelse av poker och semester. Casino di Venezia valde vi för att vi tyckte att de hade en mycket stor samarbetsvilja och att de hade god erfarenhet av större turneringar, då bland annat EMOP spelas där. Vi kommer att titta noga på alternativen inför nästa år.

Dessutom måste vi inom förbundet rannsaka vår egen insats. Vad gjorde vi inom förbundet som var bra, och på vilka punkter kan vi förbättra oss? Detta var första gången den nya styrelsen arrangerade SM och vi har följaktligen begått en hel del misstag. Dock verkade de flesta vi pratade med vara nöjda med arrangemanget, men jag kan ändå lova redan nu att nästa SM blir ännu bättre. Vi ses då!

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra partners som gjort SM möjligt. Den stora vinnaren i ett event som detta är Pokersverige och alla spelarna i vårt land, och vi hoppas att de som tog sig ner till Malta tyckte att det var värt resan. Ett stort grattis sänder vi i styrelsen till alla vinnare, inte minst Marcus Petersson som på ett storstilat sätt tog hem SM-bucklan i Main Event.