Svenska Pokerförbundets Årsmöte 2011

Nu är datum för årsmötet satt, och det kommer hållas den 15 maj klockan 13.00 i Stockholm. Exakt plats meddelas senare, när vi hittat en lämplig lokal till ett lämpligt pris.

Motioner till årsmötet och nomineringar till styrelse, valberedning, revisorer och förslag på andra funktioner i förbundet skickas till info@svenskapokerforbundet.se senast 5 maj.

Anmälan till mötet skickas även det till info@svenskapokerforbundet.se, senast 5 maj.

Propositoner, motioner, motionssvar och slutgiltig kallelse kommer läggas upp på här på hemsidan den 18 april.