Styrelsemöte bokat!

Vi kommer att hålla vårt första styrelsemöte torsdagen den 15 mars i Stockholm.

Om ni har något ni vill att vi tar upp så maila till styrelsen@svenskapokerforbundet.se.