Första styrelsebesluten

Per Capsulam 2012-02-29 gällande information och medlemskap

Styrelsen har i veckan som gick (29:e Februari) tagit sina första officiella styrelsebeslut och det har vi gjort via så kallat Per Capsulam*. Beslutet vi tog var angående information om medlemskap på sajten samt insamlande och lagring av medlemsdata. Besluten som togs enhälligt var:

1. Att uppdra till Lina Olofsson och Rickard Pettersson att utforma riktlinjer, text och eventuell grafik gällande medlemskap till hemsidan.
2. Att informationen som de ansökande medlemmarna ska lämna måste innehålla:
namn, e-post, telefonnummer, födelsedata (inte de 4 sista nr), stad och ev. klubbtillhörighet (för att sammanställa hur många av våra medlemmar som även är klubbmedlemmar). Ett bekräftelsemail ska skickas ut den ansökande medlemmen och medlemskapet är fullständigt när ansökande medlemmen bekräftat via länk i mailet.
3. Att Lina Olofsson och Rickard Pettersson i samarbete med Sekreterare Anders Andersson sätter upp ett system där nya medlemmar automatiskt hamnar hos sekreteraren där de lagras. En kopia av detta medlemsregister skall även finnas hos ordföranden och det åligger sekreteraren att kontinuerligt uppdatera kopian.

*Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.

Vad som sedan dess har hänt är att medlemssidan har blivit uppdaterad med aktuell info. Vi har skapat ett formulär men dock inte publicerat det än, flytt av hemsida och sjukdom har försenat lite. Vi har också säkerställt att det enbart är ordföranden och sekreteraren som har tillgång till medlemsregistret.

Om ni har synpunkter eller kommentarer på detta är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.