Den externa styrgruppen tillsatt!

Under styrelsens första möte diskuterade vi bland annat den externa styrgruppen där olika personer blev inröstade av oss. En kontakt med samtliga i styrgruppen är nu upprättad (förutom Per Linde som vi ej fått svar från) och samtliga har tackat ja.

Styrgruppen består av:

Dan Glimne
Kristian Bodingh
Johan Lendenius
Robert ”Koivulainen”
Gustav Tägtström
Björn Eriksson
Per Linde
Mattias Andersson
Marcus Jonsson

Gruppen kommer att ledas av Dan Glimne som är den som sammankallar, sammanställer och håller dialogen med styrelsen. Om ni har några frågor till styrgruppen eller vill att denna tar upp något så är ni välkomna att maila detta till info@svenskapokerforbundet.se.

Korrigering: Tryckfelsnisse i farten! Det fanns tre namn till på listan som ej är med i denna grupp. Dessa är nu borttagna och listan stämmer. Anledningen var att dessa tre personer också fick röster under styrelsemötet och var reserver uti fall att någon av dessa ej ville vara med.