Ekonomigruppen har haft möte

Ekonomigruppen träffades helgen 4-6 Maj för att gå igenom samtliga ekonomisk dokument rörande åren 2007-2009. Detta var en effekt av det årsmötesbeslut som togs 27 februari.

Beslutet löd: Att Jens Jadbäck uppdras att tillsammans med revisor noggrant utreda om något oegentligt har skett under åren 07-10.

Styrelsen konkretiserade detta genom att utse en ekonomigrupp bestående av styrelsemedlemmarna Jens J, Rickard P, Fredrik G samt revisor Ronnie Nestor.

Under mötet, som gick av stapeln i Stockholm, så gick gruppen igenom all dukumentation som fanns att tillgå. Det innebar Pokerförbundets samtliga fakturor och verifikationer från 2007, 2008, 2009. Gruppen har nu en bra koll på vad som skett och inväntar nu bokslutet från 2010 och 2011 för att få en helhetsbild. Dessa kommer vi inom kort att få från den avgående styrelsen.

Vad som sker nu är att revisorn kontaktar den person som var revisor under 2007-2009 för några frågor och sätter sedan, när vi fått in 2010 och 2011 års bokslut, ihop ett dokument som styrelsen och medlemmarna får tillgång till. Styrelsen fattar sedan beslut utifrån vad som kommer fram i den utredningen.

Svenska pokerförbundet vill tacka vår revisor Ronnie Nestor för ett fantastiskt arbete.