Per Capsulam om styrelsens deltagande i Live-SM-eventen.

Per Capsulam 2012-10-02 gällande ifall styrelsens ledamöter får spela i eventen på Poker-SM Live

Styrelsen har under veckan som gått tagit ännu ett styrelsebeslut och det är återigen Per Capsulam* som varit i farten. Vi hade tyvärr ingen möjlighet att träffas utan skötte detta genom mail och telefon. Beslutet var angående huruvida styrelsens ledamöter får spela i Poker-SM Live-eventen på Malta.

Styrelsen röstade i enlighet med följande siffror
Ja: 5 st
Nej: 2 st
Ej svarat/valt att ej svara: 2st

Efter ytterligare diskussion via mail under 16-18/10 har ytterligare personer beslutat sig och röstsiffrorna är efter det: Ja: 7st och Nej: 2 st. Beslutet är alltså exakt detsamma men samtliga styrelsemedlemmar har nu avlagt sin röst.

Beslutet blev att styrelsens ledamöter alltså får spela SM-eventen på Malta om de önskar.

2 personer röstade nej och av dem har 1 person, Lina Olofsson, valt att reservera sig mot beslutet.

”Svenska Pokerförbundet står som medarrangör tillsammans med Casino Portomaso under årets SM. Som arrangör av en turnering anser jag det viktigt att man håller sig opartisk så att inga som helst jävsituationer kan uppstå. Med tanke på att styrelsen (genom vår ordförande) varit de som haft dialog med kasinot, satt strukturerna och även förhandlat med alla samarbetspartners så anser jag det opassande att vår ordförande ska spela och vill därför reservera mig mot beslutet som är taget.”

*Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.

Om ni har synpunkter eller kommentarer på detta är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.