Årsmöte 2013

Nu är det dags för er medlemmar att inkomma med nomineringar gällande personval för styrelsen/ revisorer 2013.
Nomineringarna skall innehålla kontaktinfo till den nominerade och bör innehålla en motivering till den nominerade positionen.

Det går bra att nominera valfritt antal personer, det är minst 5 och max 9 personer som skall tillsättas till positionerna:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter, övriga.

Övriga nomineringar – 2 revisorer

Nomineringarna mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikation.

Nomineringar som inte innehåller kontaktinfo till den nominerade kommer att bortses ifrån.

Det går alldeles utmärkt att nominera sig själv.

Sista datum för nomineringar är den 31/1.

Frågor gällande valberedningens arbete eller funderingar gällande nomineringsförfarande skickas till ovan mailadress.
Tack.