Poker-SM Live 2013 spelas på Malta i oktober

Per Capsulam 2013-03-05 gällande Poker-SM Live 2013

Svenska pokerförbundets styrelse har i veckan fattat sitt första styrelsebeslut. Då styrelsen inte har haft möjlighet att träffas på möte än så var det via mail och telefon, även kallat Per Capsulam*.

Styrelsen belsutade med röstsiffrorna 7-0 att förlägga Poker-SM Live 2013 på Casino Portomaso 14-19 oktober 2013.

Spelplatsen är alltså densamma som under 2012 men en dryg månad tidigare på året. Arbetet går nu vidare med mer detaljerad planering gällande sponsorer, discipliner, hotel osv. Styrelsen har styrelsemöte i stockholm 16-17 Mars och vi har säkerligen mer information att ge då.

*Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.