Delvis ny styrelse efter årsmötet

Så var då årsmötet avklarat.

Till ordförande valdes Peter Bergman.
4 ledamöter valdes också: Daniel Olsson, Robert Svedin, Alexander Nilsson och Kristos Theodoridis.
Till suppleant valdes Micke Torstensson. En suppleantplats är vakant.
Revisorerna KG och Hogge fick nytt förtroende.
Valberedningen består av Ante, Bobbo och Kovacs.

Rollerna i styrelsen kommer att fördelas inom kort.

Årsmötesprotokollet kommer läggas ut på http://svenskapokerforbundet.se/protokoll/