Minirapport från årsmötet

Så har vi då efter mycket om och men avklarat årets något försenade årsmöte.
Årsmötet hölls online via Teams med 14 deltagare + 1 som lämnat fullmakt till en av de närvarande, så 15 röstberättigade fanns på mötet. Inga större konstigheter under årsmötet som flöt på bra med många bra och intressanta diskussioner.

Styrelsens sammansättning blev så här:
Ulf Engström, ordförande
Fredrik Götesson, ledamot
Micke Torstensson, ledamot
Robert Svedin, ledamot
Alexander Nilsson, ledamot

Valberedning:
Ante – sammankallande
Anders Andersson
Jonas Kovacs

Revisorer:
KG Karlsson
Vakant

Nygamle ordförande Ulf efter årsmötet:
– Jag vill tacka styrelse och övriga som drivit förbundet framåt under de senaste åren. Jag känner mig hedrad att återigen få förtroendet att leda förbundet under det kommande året tillsammans med en styrelse som jag ser fram emot att arbeta tillsammans med, för pokern och för våra medlemmar.