Rättsligt

Här finner du offentliga handlingar från mål, domar och tillslag mot pokern i Sverige. Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med material under nästkommande veckorna.

Domar:

110604 Högsta Domstolen fastställer att turneringspoker är skicklighet

140218 Kammarrättens dom gällande beskattning av pokervinster

Tillslag:

121020 Tillslaget i Sundsvall

Erinran, föreläggande, samtal m.m.:

130411 Orken-turnering Hofors Poker, LIs svar på Hofors Pokerklubbs yttrande

130220 LI får Paf att ställa in Paf Galaxy Cruise

Paf blir informerade om att deras kommande turnering inte är sanktionerad av LI då spelet ska ske på svensk-registrerat fartyg. Det hotas med vite ifall turneringen fullföljs, Paf väljer då att förlägga spelet på ett icke-svenskregistrerat fartyg istället.

130218 Berga Open

Arrangören av privatturneringen Berga Open blir tvungen att ställa in evenemanget efter att polisen upplyst om förestående razzia om det hela fullföljs, detta då LI informerat polisen om turneringen efter att de själva fått in ett tips från en privatperson.

130116 LI får Stena att ställa in ComeOn Poker Cruise

ComeOn får ställa in sin pokerkryssning, detta efter att LI utövat påtryckningar på rederiet som då backar i sitt samarbete med ComeOn. Samma skäl anges här som för Paf i och med att fartyget är svensk-registrerat, LI informerar dock även sina motsvarigheter i Danmark och Norge så att även dessa vidtar åtgärder.