Angående revisionen!

Nu har ekonomi gruppen tillsammans med revisorerna undersökt och sammanställt de sent inkomna underlagen från tidigare styrelse.

Nästa fas blir nu att kontakta tidigare styrelser och begära in saknade underlag eller ersättning för de poster som helt saknar verifikationer. Berörda ordföranden kommer att bli kontaktade.

//Styrelsen