Arkiv: Maj 2012

Styrelsemöte lördag 2 Juni

Svenska Pokerförbundet har styrelsemöte i Stockholm den 2 Juni och kommer då bland annat ta upp, och förhoppningsvis beslut om; Online-SM, Live-SM, Ekonomigruppens revision, bokslutet för 2010/2011 och extrainsatt medlemsmöte.

Kallelse till mötet skickades ut i enlighet med vad styrelsen kommit överens om är rimlig tid (21 Maj)

Håll utkik här och på protokoll-sidan för mer info dagarna efter mötet.

Ekonomigruppen har haft möte

Ekonomigruppen träffades helgen 4-6 Maj för att gå igenom samtliga ekonomisk dokument rörande åren 2007-2009. Detta var en effekt av det årsmötesbeslut som togs 27 februari.

Beslutet löd: Att Jens Jadbäck uppdras att tillsammans med revisor noggrant utreda om något oegentligt har skett under åren 07-10.

Styrelsen konkretiserade detta genom att utse en ekonomigrupp bestående av styrelsemedlemmarna Jens J, Rickard P, Fredrik G samt revisor Ronnie Nestor.

Under mötet, som gick av stapeln i Stockholm, så gick gruppen igenom all dukumentation som fanns att tillgå. Det innebar Pokerförbundets samtliga fakturor och verifikationer från 2007, 2008, 2009. Gruppen har nu en bra koll på vad som skett och inväntar nu bokslutet från 2010 och 2011 för att få en helhetsbild. Dessa kommer vi inom kort att få från den avgående styrelsen.

Vad som sker nu är att revisorn kontaktar den person som var revisor under 2007-2009 för några frågor och sätter sedan, när vi fått in 2010 och 2011 års bokslut, ihop ett dokument som styrelsen och medlemmarna får tillgång till. Styrelsen fattar sedan beslut utifrån vad som kommer fram i den utredningen.

Svenska pokerförbundet vill tacka vår revisor Ronnie Nestor för ett fantastiskt arbete.

Anbud kring Online-SM

Svenska Pokerförbundet har idag, 11 maj, mottagit en ansökan (offert) av PokerStars för rätten att exklusivt hantera Poker-SM Online 2012.

Ett beslut väntas inom kort när de övriga intresserade spelbolagen har inkommit med sina ansökningar/offerter.

Hälsningar
Styrelsen

Spelbolagsträffen den 19 april

Spelbolagsgatheringen på restaurang Undici gav ett mediokert gensvar då flera av sajtrepparna valde att närvara på Dominikanska Republiken/GSOP före vårt möte.
Fullt förståeligt kan man tycka. Några kunde inte, några var svåra att komma i kontakt med, någon avbokade samma dag.

Dock har privata möten bokats in med flertalet spelbolag som inte kunde dyka upp.
Oaktat detta så var det 3 tappra representanter som dök upp från Goalwin/Pokerstars/Unibet. Vi diskuterade live SM och vår kommande strategi för att få upp deltagarantalet, vi diskuterade även venue för kommande SM samt hur partnerskapet skulle kunna se ut. Vi fick bra input och feedback.

Det avslappnade mötet avslutades med en klassisk gryta och eftersom vår hobby är ett socialt sådant så pratades det rätt öppet om SvePof och SM under själva spelet.
Med Dan Glimne som blivit ombedd att representera Unibet fick vi även chansen att prata om hans kommande bidrag till styrelsen – den externa styrgruppen.
En första kontakt har nu tagits av Dan som fungerar som språkrör för gruppen och diskussionen kring SM har satt igång, då jag får vara med i mailkonversationen verkar det som våra tankar om SM delas av de som hittills har kommenterat ärendet.

Närvarande från styrelsen var Mauritz, Lina, Shahin, Andreas och Jens.
Återigen stort tack till Undici för upplåtande av utrymme för vårt möte.

Mauritz Altikardes, ordförande SvePof