Efter årsmötet – Ny ordförande och ny styrelseledamot

På lördag 13 februari hölls Svenska Pokerförbundets årsmöte för 2010 på Scandic Sergel Plaza.

Under mötet fastställdes förbundets verksamhetsplan som du kan hitta här, samt nya stadgar som kommer upp på sidan så fort de är justerade.

Mötet valde också en styrelse, som under året kommer ledas av Murat Sahan som blev vald till ordförande. Övriga ledamöter är Aaron Axelsson, Henrik Mossberg, Jonas Berg, Kid Darolf, Peter Linkhorst samt Pär Johansson. Murat kommer formellt ta över ordförandeklubban vid styrelsens konstituerande möte i slutet av mars. Även en valberedning valdes, bestående av Juhamatti Juuti och Erik Rosenberg.

Förutom detta diskuterades att styrelsen varit dåliga på att informera om arbetet i förbundet. Den huvudsakliga anledningen till det är att styrelsen har behövs lägga väldigt mycket tid till att få ordning på förbundets ekonomi. Det arbetet närmar sig nu att vara klart, och styrelsen lovar att därmed skifta sitt fokus till att informera bättre.

Då det inte gått att få fram ett riktigt bokslut gavs ingen ansvarsfrihet för år 2009. Styrelsen fick dock uppdraget att kalla till ett medlemsmöte i maj för att lägga fram bokslut för förra året. På det mötet kommer även bland annat fyllnadsval att hållas, först och främst till valberedningen.