Lina Olofsson

Nyckeln till att popularisera poker och få det att nå ut till de breda lagren har varit att få människor att känna att det är så mycket mer än att spela kort. Att kunna förmedla den sociala aspekten och spelglädjen är inte okomplicerat när mottagarna är människor som inte själva är på plats.
Hon är av de absolut bästa i världen på att göra detta. Att ta en känsla och beskriva den i ord och bilder och levandegöra för någon i en annan del av världen.
Lina Olofsson har sedan den svenska pokerscenen växte fram på allvar levt poker. Hon har på ett närmast missionerande sätt förmedlat till tusentals svenskar kärleken, känslorna, passionen och nerven i såväl spelet som det som händer mellan givarna vid borden, allt medan hennes energi och glöd har alltid brunnit med full låga. Dessutom har hennes arbete alltid hållit en lysande stilistisk nivå, i kombination med dramaturgiskt lysande och samtidigt vackra foton.
Lina har inte bara satt en standard för hur pokerjournalistik ska göras, utan mutat in en egen nisch som ingen annan någonstans på den internationella scenen kunnat matcha. Om pokerjournalistiken hade en internationell Hall of Fame skulle hon med rätta vara en av de första som valdes in även där.