Policy

Policy för resor i och utanför Sverige

Svenska Pokerförbundet är en ideell förening med mycket begränsade resurser.
Resor krävs i ganska stor utsträckning i ett nationellt förbund och det är därför en stor budgetpost varje år. Detta är dock i stor utsträckning en påverkbar kostnad och denna policy avser vara ett stöd för att begränsa dessa kostnader.

Resor sker med billigaste, rimliga färdmedel. För att dyrare biljetter, t.ex. flygbiljetter ska bokas, bör kassör, eller annan av styrelsen utsedd person, konsulteras.

Biljetter med tåg och flyg bör bokas i så god tid som möjligt, om det inte med rimlig säkerhet går att garantera billigare biljetter närmare restidpunkten.

Vid resor med bil uppmuntras samåkning i så stor utsträckning som möjligt.
Körda mil ersätts enligt Skatteverkets regler för skattefri milersättning.

Hotell bokas till rimliga priser, utan lyxbetoning. Eget rum med dusch och toalett på rummet är minimikrav. Även hotellbokning bör stämmas av med kassör innan eller i samband med bokning.

Traktamente: Vid resor utanför och i Sverige gäller Skatteverkets schablon för skattefritt traktamente för respektive land.

Policy för representation

Svenska pokerförbundet är en ideell organisation. Detta innebär att vi är mycket restriktiva beträffande representation.
Såväl intern som extern representation måste godkännas av styrelsen. Representation får bestå av mat och dryck.
Med dryck avses vin, öl och alkoholfri måltidsdryck i måttliga mängder. Vi ska aldrig bekosta starksprit i några som helst sammanhang.
Kvitto med deltagarlista och syfte med representationen är ett krav för att få ersättning. Deltagarlistan ska innehålla namn och ev. företag som deltagarna representerar.