Verksamhetsplan och vision

Svenska Pokerförbundets verksamhetsplan 2018
Svenska Pokerförbundet går nu in i en ny fas. Då mycket fokus under de senaste åren varit på det politiska arbetet, kan nu den interna verksamheten få ett välförtjänt större fokus.
På årsmötet 2018 antas visionsdokument, som visar vad förbundet vill på längre sikt och mycket fokus bör läggas redan under 2018 för att sträva mot de målen som antas i visionsdokumentet.
Styrelsen kommer lägga stor energi på att hitta Förbundets plats och syfte i den nya verklighet som pokern kommer att befinna sig i under det nya licenssystemet, tex med avseende på hur klubbar kan engageras direkt i förbundet.
Medlemmarna, pokerspelarna, ska vara i fokus. Förbundet ska utöka medlemsnyttan och ytterligare utöka medlemsbasen för att kunna vara en viktig kraft som arbetar vidare för spelarnas nytta och glädje.
Det politiska arbetet är inte helt avslutat, förväntat datum för beslut i riksdagen är i maj och fram till dess finns möjligheter till lobbying och det är viktigt att hålla koll så att inga försämringar sker i förslaget. Efter beslut i riksdagen finns också möjligheter att hålla kontakt med Spelmyndigheten, som även de kommer att vara delaktiga i beslut som rör pokern.
Under 2018 bör fortsatta förhandlingar ske med Internationella pokerförbundet, både vad gäller eventuellt samarbete kring Match Poker, kontaktskapande och fortsatt politisk påverkan.
Fokus bör även läggas på att färdigställa och uppdatera regler för turneringspoker, för de olika kategorierna spel som finns i SM, inklusive lagpoker.

Visionsdokument (fastställt på årsmötet 2018)
Svenska Pokerförbundet ska vara en auktoritet inom Svensk poker.
Svenska Pokerförbundets SM ska vara det enda officiella SM
Svenska Pokerförbundet ska verka politiskt för bättre villkor för både folkrörelsepoker och poker organiserat via övriga licenser
Svenska Pokerförbundet ska ha en heltidsanställd personal
Svenska Pokerförbundet ska verka för att det ideella intresset för poker utvecklas och stärks.
Svenska Pokerförbundet ska företräda medlemmarnas intressen.
Svenska Pokerförbundet ska uppdatera och verka för att Svenska Pokerförbundets turneringsregler blir antagna på så många spelställen i Sverige som möjligt.