Chris Björin

Chris Björin, foto poker.se

Chris valdes in i Hall of Fame 2016 med följande motivering:
”Chris Björin är den ende svensk som nominerats till international poker Hall of Fame, och det så många gånger att man behöver bägge händerna för att kunna räkna dem. Han ligger bland de främsta i den totala topplistan av både antal cashar i World Series of Poker och antal cashar i WSOP Main Event, och är den ende svensk med två vinnararmband. Han har en livemeritlista som troligen ingen annan svensk någonsin kommer att kunna matcha. Chris Björin har en helt egen särställning inom svensk poker, och har varit på den internationella scenen i över trettio år, och frågan är inte om utan när han kompletterar sitt inval till Swedish Poker Hall of Fame med motvarande förärande i den internationella diton.”