Diskussionen kring SM och Svenska Pokerförbundets mål

Tack vare SM har det förts en hel del debatt här på Svepofs hemsida, vilket har varit mycket glädjande. Oscar Silow skrev en artikel med idel kritik och den var den tändande gnistan. Tack för att vi fick använda din artikel Oscar och tack för att du tog dig tid att framföra dina synpunkter.

I den efterföljande debatten har ett flertal andra personer framfört sina åsikter kring SM och framförallt Svenska Pokerförbundet. Nedan kommer jag att försöka besvara de frågor som har uppkommit men också ge styrelsens syn på rent principiella frågor. Många av frågorna och synpunkterna som har getts är likartade så om jag missar att besvara vissa av dessa så ber jag om ursäkt. Men innan jag börjar med det så vill jag poängtera två saker:

1. Syftet för Svenska Pokerförbundet är att försöka jobba för ett bättre klimat för alla pokerspelare i Sverige, åtminstone tills det tas ett beslut om något annat. Styrelsen roll är att försöka få till stånd ett sådant klimat. Medlemmarnas roll är givetvis att påverka både mål och medel genom motioner, eller genom att själva gå med i styrelsen.

2. Detta var första året den nya styrelsen anordnade live-SM, detta är inte en ursäkt men en förklaring till varför det var så många missar i samband med live-SM. Vårt mål är givetvis att ta till oss av kritiken och försöka anordna ett ännu bättre SM nästa år, dvs om tanken fortfarande då är att vi ska anordna ett SM. Med detta sagt går jag vidare med SM frågan.

SM MALTA:

Avstånd

En av de punkter som vi kritiserades mest för var det långa avståndet mellan hotellet och Casino di Venezia. När vi valde hotell var vi medvetna om att det var ett stort avstånd men vi gjorde valet av att ge spelarna ett riktigt bra hotell för pengarna, 5 – stjärnigt och på gångavstånd till Maltas nöjesdistrikt Paceville. Vi förstår dock på klagomålen över distansen hotell – kasino att vi framtiden skall prioritera korta avstånd mellan dessa.

Sidoturneringar och SM grenar

En annan punkt vi har fått kritik för var att vi bara anordnade två sidoturneringar och dessutom har frågan uppkommit om vi inte borde anordna fler SM-grenar? Att vi borde anordna fler sidoevent nästa gång är inget att tala om, det har vi förstått och det kommer vi att göra. Vad det blir för turneringar återstår dock att se. Vad gäller frågan om fler SM event finns det ingen tradition om att Svepof anordnar dessa. Däremot har de som anordnade SM innan oss, Kortoxen, Lars Kjestrup, m fl haft ett flertal SM event, bland  annat 7 kort stötpoker och Sökö och därmed kan det finnas fog för att Svepof utökar antalet SM-grenar. Vi ska undersöka saken.

Vi hade också ett sidoevent med rebuys som det blev ett riktigt ståhej kring. Men det stora problemet var inte storleken på raken, problemet var att många spelare inte var informerade om att det togs ut rake även på återköpen. Vi kommer dock, om vi har fler event av liknande sort diskutera frågan om det ska tas ut rake på återköp och dess storlek ingående, och givetvis informera spelarna bättre om de rådande omständigheterna.

Goodiebag

Under SM hade vi en goodiebag som vi delade ut till spelarna och det har inkommit kritik vad gäller dess innehåll. Vi hade en tanke om att goodiebagen skulle innehålla flera lotter, där förbundet lottade ut bland annat inköp i online-SM dock så blev det ett misstag på denna front och vi använde lotterna dag två istället. Vi hade  även tänkt att ha saker från våra sponsorer, t ex kortlekar som Betsson hade med sig, dock så hade de bara 30 lekar pga att flyget tappat bort deras väska. Tyvärr brast det också i vissa fall i kommunikationen mellan förbundet och dess sponsorer och i vårt uppföljningsarbete ser vi bland annat över hur vi kommunicerar med externa parter.

Bounty

En annan sak som väckt uppmärksamhet var bountyn på Ferit Gabrielsson och det är en miss som jag tar på mig helt och hållet och det kommer inte att återupprepas, åtminstone inte utan att vi hör med personen ifråga först.

Utslagna Spelares Vara Eller Icke Vara 

Silow som stod och tittade på spelet påpekade för mig om att han ansåg det olämpligt att en person som hade blivit utslagen satt kvar vid bordet. Jag informerade turneringsledaren om Oscars åsikt men hon ansåg inte att det var ett problem. Frågan diskuterades alltså på plats under SM och detta måste vara upp till turneringsledarens omdöme, inte åskådarnas. Jag har sett fenomenet förut och det verkar inte vara en big deal.
SM I FRAMTIDEN:

SM på svensk mark

Flera har uttryckt en önskan om att se Svenska Pokerförbundets live-SM på svensk mark men det är en komplex fråga och det finns flera faktorer att ta hänsyns till. Men givetvis är det förbundets önskan att vi ska kunna arrangera poker-SM på svensk mark. Om vi gör det finns det i huvudsak två vägar att gå:
1: Att samarbeta med Casino Cosmopol. Om vi gör detta så innebär det följande:
a) vi legitimerar statens monopol
b) vi förhindrar satelliter via t ex spelbolag då Cosmopol inte tillåter branding.
c) Svenska spel får heller inte anordna satelliter till SM på Cosmopol. Lotteriinspektionen säger nej.
d) vi har inget att säga till om arrangemanget. För oavsett vad som anses om kvalitén på Svepofs poker-SM så lyssnar vi på vad våra medlemmar vill och tar deras åsikter i beaktande när vi arrangerar.
e) Mörkpoker-SM läggs ned. Europas anrikaste tävling försvinner. Huruvida viktigt detta är kan diskuteras men för mig är poker också en fråga om mångfald spelmässigt och vi bör försöka bevara de traditioner som finns.
f) En fördel är att cashgame finns på plats.

2: Vi arrangerar själva SM på svensk mark, t ex på någon pokerklubb, med stöd i domen från Hovrätten för Västra Sverige. Möjligen ansöker vi också om tillstånd hos Lotteriinspektionen (mycket stor risk för avslag, jag vågar sticka ut hakan och säga: med 100 procents säkerhet). Detta skulle innebära följande:
a) Lotteriinspektionen kommer att försöka förhindra oss, detta är deras uppgift, de kommer att göra en polisanmälan och risken är stor att vi kommer att utsättas för en polisrazzia. Vid en polisrazzia händer två saker: spelet avbryts och eventuella pengar på plats konfiskeras. Pengafrågan kan man lösa genom någon nätlösning men vad gör vi med själva SM? Det är svårt att samla ihop alla spelarna.

b) Domen, så vitt jag vet, omfattar endast Texas Hold’em. Omaha och mörkpoker kommer vi inte att kunna spela, åtminstone inte lagligt.
c) Inte heller kan vi anordna cashgame, inte lagligt i varje fall.

Sammantaget gör riskerna för ett avbrutet SM att jag avråder från att försöka ordna SM på svensk mark, åtminstone inte innan Högsta Domstolen har kommit med ett utslag i frågan. 

Vad gäller att eventuellt anordna ett SM tillsammans med Svenska Spel/Cosmopol Svepof är inte främmande för att åtminstone diskutera saken med Svenska Spel, tvärtom Svepof är alltid öppen för diskussioner med alla parter och aktörer, och vi kommer att träffa företrädare för Svenska Spel, förmodligen redan denna månad. Dock kommer ett eventuellt samarbete med Svenska Spel/Cosmopol ge en hel del konsekvenser varav många är högst diskutabla. Vi återkommer i frågan.

Inköp och elitklasser

Det har också förts en diskussion kring dels hur högt inköpet i SM ska vara och dels om man ska ha olika klasser, Amatör- respektive Elitklass. Vad gäller diskussionen om hur högt inköpet ska vara på poker-SM så är detta en ännu en komplex fråga. Å ena sidan så pratar vi om att göra SM så stort som möjligt, dvs så många spelare som möjligt å andra sidan så pratar vi om att ge SM någon slags tyngd i form av att inköpen är så höga att vi lockar ”stjärnorna.”

Jag tycker vi håller oss till ett inköp runt 10 ~ 15 tusen kronor, jag anser nämligen inte att legitimiteten hänger på vilka som spelar utan snarare på tradition och att så många som möjligt har möjlighet att spela SM och sedan vill jag poängtera att ett inköp på tio tusen kronor inte är småpotatis, åtminstone inte för vanliga människor. Jag vill också göra er uppmärksamma att det pågår en liknande diskussion kring WSOP Main Event där inköpet har varit på samma nivå 10 000 dollar i snart 40 år. Och även om det nu finns turneringar som kostar både 50 000 och 250 000 dollar så är det ändå i main event som man utser världsmästaren.  

Vad gäller att anordna SM i olika klasser så förstår jag inte riktigt vad man ska vinna på det? Och om man nu ändå skulle vilja det så ser jag en mängd svårigheter, bland annat måste man ha kriterier för hur man klassificerar spelarna i respektive klass. Skulle t ex bara sponsrade spelare få spela i en eventuell Elitklassen, eller är det en fråga om storlek på inköp, och kan då en miljardär som aldrig spelat poker få vara med? Jag tror hellre att vi kanske inför ett ”mixed”-event med högt inköp där man får visa sin skicklighet. 

Mycket att ta hänsyn till

Jag vill också påpeka att var och när och hur man arrangerar SM, åtminstone utomlands är beroende av ett flertal faktorer där man måste ta stor hänsyn till följande tre:
1. Vart kan vi arrangera det, svaret på denna fråga beror i huvudsak på:

a) Vilka kasinon vill låta oss ha SM hos dem och hur pass bra tror vi att de är på att arrangera en stor pokerturnering? Dessutom, när passar det kasinot? Populära kasinon har sina scheman och det gäller att hitta en lucka som passar dem .

b) Boende. Vad finns det för alternativ? Vad kostar det? Det får inte vara för dyrt och det får inte vara för dåligt, även om det kan vara billigt.

c) Transport, tid och kostnader.

2. När på året tror vi att det passar spelarna?

3. Hur ser det ut med andra turneringar de datum vi planerar SM? Detta är en svår fråga att  besvara då man av marknadsföringsskäl vill sätta datum för SM så tidigt som möjligt men problemet är då att många av de stora turneringarna inte har sina scheman klara förrän en bit in på det nya året. Man kan försöka göra mer eller mindre kvalificerade gissningar men det är inte alltid det hjälper. Bland de turneringar man inte vill krocka med ligger, EMOP, EPT, PPC, WSOP, WSOPE, UnibetOpen, och alla större tävlingar på Cosmopol.

SM eller inte SM

Jag avslutar frågan om live-SM  med den övergripande frågan ifall Svenska Pokerförbundet istället för att arrangera SM inte bör lägga fokus på en hårdare politisk kamp på hemmaplan?

Vi anser att SM är ett av de bättre sätten att visa politiker och etablissemang att vi ”folket” inte accepterar spelmonopolet. Vi har också en tradition att bevara som inte Svenska Spel bryr sig ett dugg om. Vart fanns de innan pokerboomen och även så alla pengar de kan tjäna? Jag anser sammantaget att Svenska Pokerförbundet ska fortsätta arrangera SM men att vi alltid ska vara öppna för en diskussion i frågan.

 

VAD SKA SVEPOF GÖRA?

Det statliga spelmonopolet

Avskaffandet av monopolet ger en mängd positiva effekter såsom att vi då inte behöver IP-blockering. Men huvudfrågan måste alltid vara att poker måste kunna spelas legalt. Se bara på norrmännens situation, så vill vi inte ha det. Förvisso är det f n legalt att spela poker i Cosmopols regi (live) och i Svenska Spels regi (Internet) men vi måste försöka skapa en positiv debatt kring poker så att pokern också en dag blir legal både för företag och för privatpersoner, eventuellt föreningar, att anordna och spela. Valfrihet och legalitet måste alltså vara målen.

Politik och opinion  

Vad gäller frågan om att jobba politiskt på hemmaplan så är det givetvis något vi i Svepof ämnar att göra. Men för att politiker ska lyssna på oss så behövs det två saker:
1. Poker måste upp på agendan igen. Om inte pokerns situation i Sverige, med olaglighet av utbud och spelmonopolet, uppmärksammas av media, och då menar jag inte pokermedia utan vanlig media såsom dagspress och TV, så kommer heller inte våra politiker att eventuellt ändra sin uppfattning. Kort sagt, det måste bildas opinion. 
2. Förutom att få upp frågan på agendan måste Svepof ha många medlemmar för att dess ord ska få någon tyngd och då helst betalande medlemmar. Vi kommer därför snart att påbörja ett aktivt arbete med att få in fler medlemmar.

Jag vill tacka alla som har gjort konstruktiva inlägg i denna högst intressanta debatt men jag vill också passa på att uppmana alla som är engagerade att gå med i Svenska Pokerförbundet och påverka både mål och metoder.

Murat Sahan ordförande i Svenska Pokerförbundet