Kallelse tills årsmöte för Svenska Pokerförbundet 2012

Vi vill härmed kalla till årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 26 februari 2012 kl. 13:00. Platsen där mötet kommer att hållas kommer att vara konferensrummet KlaraScandic Sergel Plaza i Stockholm.

Motioner, nomineringar och dylikt ska skickas till info@svenskapokerforbundet.se senast den 6:e februari 2012.

Välkommna!

Mvh
Svenska Pokerförbundet