Om möjligheten att ombudsrösta och om medlemskap inför årsmötet

Diskussionen om Svenska Pokerförbundets framtid är het och på senare tid har det trätt fram en mängd personer som vill ställa upp i styrelsen. Detta är utmärkt, dock har det visat sig att det finns flera kandidater till ordförandeposten och vi har fått flera förfrågningar om det går att post-, alternativt ombudsrösta på årsmötet. Detta både från folk i Stockholmsområdet och från övriga delar. I stadgarna går det dock inte att finna något stöd för ett sådant förfarande om detta och därför är det vår uppfattning att det inte går att rösta via ombud eller via post. Möjligen är det ett arbete för nästa styrelse att se över detta.

Vad gäller detta med medlemskap inför årsmötet så är det så att alla som kommer till årsmötet får medlemskap för 2012, därmed spelar det föga roll ifall man har varit medlem 2011, åtminstone vad gäller möjligheten att påverka på årsmötet. Att det sedan kan vara intressant ur ett annat perspektiv att få veta om antalet medlemmar under 2011 kan vi förstå och vi kommer på årsmötet visa hur många som har betalat in medlemskapsavgift 2011 till Svenska Pokerförbundet eller blivit medlem på annat sätt. Under 2010 fick alla som spelade Live-SM och de som spelade Online-SM medlemskap i Svepof. Under 2011 så hade vi i praktiken ingen procedur för detta.