Ändring av lokal på Sergel Plaza

Tack vare det stora intresset kring årsmötet så har vi bytt konferenssal till en större.

Salen vi bytt till heter sal Winblad och ligger också på Sergel Plaza.

Vi finns på plats från klockan 12:00, det är bra om folk kommer tidigare än klockan 13 för
att hinna med medlemsregistrering med mera.