Styrelsens första möte

Just nu hålls styrelsens första möte i Solna, Stockholm. Samtliga ledamöter i nya styrelsen är närvarande.

Mauritz Altikardes
Anders Andersson
Fredrik Götesson
Jens Jadbäck
Anders Jonasson
Andreas Roseborg
Rickard Pettersson
Shahin Baharan
Lina Olofsson

Vi har börjat med ett konstituerande möte, fd ordförande Murat Sahan kommer att göra en överlämning för att sedan fortsätta med ett vanligt styrelsemöte.

Tack till Efficient Invest AB som lånar oss lokalen idag!