Styrelsemötet 2 Juni, ett kort men viktigt möte.

Lördag den 2 Juni träffades pokerförbundets styrelse för möte på Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull. Detta är inte protokollet utan en kort beskrivning om vad som skedde. Protokollet kommer upp senare där samtliga dokument presenteras.

Det blev ett något kortare möte mot vad vi hade tänkt men ibland så kommer livet emellan och av 9 styrelsemedlemmar så kunde endast 5 delta och när Mauritz efter 2 timmar var tvungen att åka iväg på en familjeangelägenhet så var vi tvungna att avsluta ganska abrupt. Vi är som bekant bara beslutsmässiga när en majoritet av styrelsen är närvarande.

Vi hann i alla fall öppna mötet, välja Mauritz till ordförande, Rickard till sekreterare och Lina till justerare. Vi inledde med att diskutera Online-SM där vi har kommit till ett beslut med vem vi ska arbeta med detta år. Vi diskuterade schema, discipliner, strukturer och datum och beslutade att Rickard P kommer vara kontaktperson mot den sajt som fått uppdraget. Mauritz, Shahin och Rickard fattar gemensamt slutgiltigt beslut gällande strukturer och datum. Detta beslut togs för att få lite snabbare hantering av materialet. Vi hoppas kunna presentera vilken sajt och fullständigt schema inom kort.

Vi fortsatte med att diskutera Live-SM 2012 och där är vi nu framme vid att vi har ett klart förslag som vi tror på. Mauritz och Shahin har fått ansvaret att slutförhandla med de intresserade parterna och vi hoppas även här att vi kan presentera ett färdigt koncept inom kort. Vi önskar vi kunde berätta mer nu men vi tror att det snarare skadar förhandlingarna att redan nu berätta det som är klart.

Vid årsmötet beslutades det att vi ska ha ett extra medlemsmöte som vi skulle kalla till senare i vår. Vi beslutade att vi kommer genomföra detta möte i slutet av augusti månad och kallelse skickas ut senast 30 dagar innan mötet helt enligt stadgan. Anledningen till att det sker så sent som Augusti är helt enkelt att vi inte vill genomföra det mitt i sommaren och vi har heller inte kunnat kalla till det tidigare då vi inte fått ta del av 2011 års bokföring än och det är en av punkterna vi ska ta upp. Håll utkik här på hemsidan efter kallelse och vi ska också se till att samtliga medlemmar får besked via mail. (de som lämnat sin mail alltså)

Här avslutades mötet och saker vi inte hann ta upp var bland annat den revision som vi gjort på ekonomin från 2007-2009 men det betyder inte att arbetet står still. Vi kommer inom ett par dagar att lägga upp den här på hemsidan tillsammans med en kommentar från styrelsen. Vi hann inte heller ta upp den fråga som dykt upp gällande att lägga upp samtliga gamla styrelser här på hemsidan men även det kommer ske inom ett par dagar.

Till sist önskar vi styrelsemedlem Anders ”Ason” Andersson lycka till med rehabiliteringen efter operationen.

/Pokerförbundets styrelse.