Revison för verksamhetsåren 2007-2009

Det kanske mest efterlängtade dokumentet är äntligen klart för era ögon. Nedan finns beskrivit hur vi arbetat med revisionen, vilka steg som tagits, vilka som varit inblandade, ett revisions-PM från revisor samt styrelsens kommentar.

Arbetet med revisionen startade med att styrelsen utsåg en ekonomigrupp på det första styrelsemötet i Mars. Helgen den 4-5 Maj 2012 utförde ekonomigruppen, bestående av Fredrik Götesson, Rickard Pettersson, Jens Jadbäck (styrelsen) och Ronnie Nestor (revisor) revision på samtliga räkenskaper från verksamhetsåren 2007-2009. Arbetet gjordes i huvudsak av Fredrik, förbundets kassör, och Ronnie, förbundets revisor.

Arbetet sammanfattades muntligt den 5 maj för de styrelsemedlemmar som kunde närvara (Rickard, Jens, Fredrik, Lina, Andreas och Mauritz). Övriga styrelsemedlemmar fick informationen via telefon och mail. Ronnie återvände sedan hem och författade det Revisions-PM som finns länkat här nedan.

Revisions-PM’et har sedan det skickades från Ronnie till ekonomigruppen granskats av styrelsen och även av Stellan Andersson, revisorssuppleant. Styrelsen har sedan beslutat sig för vad vår kommentar till revisionen är och den kan du läsa efter länken till PM’et.

Klicka här för Revisions-PM_SVEPOF_2007-2009

Kommentar från styrelsen
”Den nuvarande styrelsen finner de f.d styrelsernas hantering av ekonomin under åren 2007-2009 klandervärd och tar bestämt avstånd ifrån det sätt den övergripande hanteringen av medlemmarnas medel skötts. Vidare anser vi att flera poster, om än ej olagliga, varit mycket oetiska – däribland ett antal mer eller mindre ospecificerade barnotor samt hotellräkningar på relativt höga belopp, främst i samband med SM-tävlingarna i Tallinn.

Ingen annan styrelse eller medlem verkar ha reagerat eller ifrågasatt dessa inköp vid tidigare tillfälle. Detta godtyckliga accepterande genom tystnad eller, i brist på bättre ord, brist på handlingskraft förvånar oss mycket. Framförallt eftersom det är ett så otroligt stort intresse kring detta nu.

Styrelsen har rådgjort med revisor som inte funnit några olagligheter och kommer därför inte att göra rättssak av ärendet nu. Vi lämnar dock revisionen öppen i det fall andra behöriga skulle vilja granska underlaget. Vi kommer att kontakta en affärsjurist för att se vilka skyldigheter och rättigheter vi faktiskt har här. Det är vår klara åsikt att vi inte står bakom att ge ansvarsfrihet för åren 2007-2009 till de styrelser som hade ansvaret då.”

Vi vill gärna poängtera att uppdraget från årsmötet var ”att noggrant utreda om något oegentligt har skett” med räkenskaperna under dessa år och det är vad vi gjort.

Vi har för övrigt också mottagit räkenskaperna för 2010-2011 och kommer vid nästa styrelsemöte bjuda in Ronnie och Stellan så de kan titta på dem också. Detta gör det möjligt för oss att också bestämma datum för det extrainsatta medlemsmötet på nästa styrelsemöte.

Pokerförbundets styrelse vill framförallt tacka Ronnie och Stellan för deras hjälp med detta arbete.

EDIT 2012-06-28: Vi har nu lagt till en sida där samtliga styrelsemedlemmar 2005-2011 finns. Du hittar den här