Kort summering av helgens styrelsemöte

Under helgen som gick höll Svenska Pokerförbundets styrelse ett möte som pågick under fredagen och lördagen för att hinna avhandla allt som stod på dagordningen. Det gick troligen totalt åt minst ett 20-tal baljor kaffe varav den ena togs sönder av Lina Olofsson i ren frustration under diskussion om vem som egentligen fick vilket medlemsnummer i styrelsen. Eller om det kanske var just tack vare de 20-talet baljorna…

Vi började helgen med att träffa vår ena revisor Stellan Andersson som också han fått gå igenom bokföringen från tidigare år. Ett av de första punkterna som styrelsen valde att börja arbeta med var att ta reda på vad som hänt med förbundets kapital och ifall det varit några oegentligheter med tanke på frågor som ställts under bland annat årsmötet i februari 2012. Eftersom styrelsen fått ta del av bokföringen från 2010 och 2011 så pass sent som bara för några veckor sedan hade inte revisorerna hunnit titta igenom denna. Det beslutades därför att de var och en, de två revisorerna samt kassören Fredrik Götesson, skulle titta igenom och komma med kommentarer så att styrelsen kan lägga fram det till den extra årsstämman, som ska hållas i början på september. Det hela gäller dels om huruvida man tycker att tidigare styrelser ska få ansvarsfrihet eller ej men även hur vi ska gå vidare med det som kommit fram i revisionen. Detta kommer att förklaras mer specificerat i handlingarna som läggs ut på hemsidan i god tid innan mötet.

Den extra årsstämman kommer att hållas söndagen den 9 september. Årsmötet beslutade att mötet skulle hållas 18-19 augusti men styrelsen valde att lägga det lite senare för att få med alla ekonomiska handlingar. Lokal är ej fastställt men det kommer att komma ut en kallelse till medlemmarna och på hemsidan innan de 30 dagar som förbundets stadgar säger.

Under fredagen diskuterades även Live-SM. Vi vet att många av er medlemmar undrat om när och var detta arrangemang ska hållas. På grund av diverse faktorer blev det tyvärr inte den plats som styrelsen röstat fram och hoppats på sedan tidigare men vi har tittat på andra förslag och röstat om dessa. Vi kommer att gå ut med detta så snart vi bara kan.

Styrelsen pratade även om hur förbundet ska arbeta kring Online-SM på PokerStars och hur vi kan se till att få så mycket media som möjligt kring detta.

Under lördagen diskuterades det hur vi ska arbeta för att få in fler medlemmar, hur vi ska arbeta mot klubbarna och hur detta arbete hittills skötts och hur responsen varit. Som ny medlem i gruppen för att arbeta med klubbarna har vi valt Anders Jonasson som redan nu kommer att börja ta upp kontakten med klubbarna igen och se hur vi som förbund kan hjälpa dom på bästa sätt och vad de förväntar sig av oss.

Hemsidans forum har stött på patrull. Vi har haft flera personer som arbetat med att få upp detta forum men tyvärr så har det uppstått problem då önskemålet från styrelsen var att medlemmarna skulle kunna logga in redan på förstasidan för att sedan kunna kommentera och diskutera på forumet. Rickard Pettersson kommer nu att kontakta två personer som troligen kan hjälpa oss så förhoppningsvis får vi upp ett forum innan sommaren är slut. Styrelsen diskuterade även hur informationen på hemsidan har fungerat.

De två långa och intensiva dagarna ute i Täby hos ordförande Mauritz avslutades med att styrelsen spelade en liten gryta som vanns av Rickard efter en hård men rättvis heads-up mot just Mauritz. Vi tackar vår ordförande för gästfriheten och att vi slapp betala dyra pengar för hyra av lokal och dessutom kunde arbeta lite på solbrännan samtidigt som förbundets viktiga frågor avhandlades.