Namn på de i styrgruppen

Styrelsen ber om ursäkt över att informationen om vilka som sitter i styrgruppen inte lagts upp på hemsidan men går nu att finna under ’Externa resurser’.

Följande personer ingår i Svenska Pokerförbundets styrgrupp under verksamhetsåret 2012:

Dan Glimne
Mattias Andersson
Robert Sihvonen
Björn Eriksson
Gustaf Tägtström
Johan Lendenius
Kristian Bodingh
Marcus Jonsson

Dan Glimne är sammankallande för styrgruppen och dennes ordförande.