Kallelse till årsmöte 2013

Medlemmarna i Svenska Pokerförbundet kallas härmed till årsmöte den 16/2 2013 kl 13.00 på Hotell Anglias i Stockholm.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet. Det är alltså senast söndag 27:e Januari kl 24:00. Motioner och frågor skickas till info@svenskapokerforbundet.se

Nomineringar till förtroendeposter mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikationen. Valberedningen uppskattar om ni skickar med hur de kan nå den som nomineras. 31/1 är sista datumet för nomineringar genom Valberedningen.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas här på svenskapokerforbundet.se senast 10 dagar innan mötet.

2013 års medlemsavgift är av årsmötet 2012 satt till 100:- och skall vara betald innan mötet startar för att medlem skall vara röstberättigad.

Medlemsavgift kan betalas in på plusgiro 164 38 80-6 , märk betalningen med namn och medlemsnummer. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats på Hotell Anglias på mötesdagen.

Denna kallelse har även skickats ut via mail till samtliga medlemmar.

Välkomna!

/Styrelsen Svenska Pokerförbundet