Lotteriinspektionen på krigsstigen

Under senaste tiden har Lotteriinspektionen (LI) varit väldigt aktiva i sitt arbete att beivra pokerspel i olika former, de händelser som kommit till förbundets kännedom är följande:

– Arrangören av privatturneringen Berga Open blir tvungen att ställa in evenemanget efter att polisen upplyst om förestående razzia om det hela fullföljs, detta då LI informerat polisen om turneringen efter att de själva fått in ett tips från en privatperson.

– Paf blir informerade om att deras kommande turnering inte är sanktionerad av LI då spelet ska ske på svensk-registrerat fartyg. Det hotas med vite ifall turneringen fullföljs, Paf väljer då att förlägga spelet på ett icke-svenskregistrerat fartyg istället.

– ComeOn får också ställa in sin pokerkryssning, detta efter att LI utövat påtryckningar på rederiet som då backar i sitt samarbete med ComeOn. Samma skäl anges här som för Paf i och med att fartyget är svensk-registrerat, LI informerar dock även sina motsvarigheter i Danmark och Norge så att även dessa vidtar åtgärder.

– Lina Olofsson, bl.a bloggare på Aftonbladet, får påtryckningar från LI om olämpligheten i hennes senaste inlägg på hennes pokerblogg på AB och ombeds radera detta.

– En av kunderna till ett privat eventbolag som arbetar inom poker blev uppringd av LI där de påtalade det olagliga i att anordna pokerturneringar. Eventet ifråga var en turnering utan vare sig insats eller vinster.

Mycket tyder på att LI valt en aggressivare linje 2013 än vad tidigare idkats, förbundet följer denna utveckling noggrant och ser över möjligheterna för vad som kan göras för att öka medvetenheten hos myndigheter och politiker om vad folkrörelsen poker egentligen rör sig om. Noteras kan att LI i de tre första fallen har lagutrymmet med sig medan i de två sista går det verkligen att ifrågasätta både motiv och juridisk bäring.