Revisionen fortsätter

I och med att föregående ordförande för en månad sedan inkommit med ytterligare, tidigare saknade, underlag för bokföringen avseende tidigare styrelsers mandatperioder har vi tvingats till omtag vad gäller revisionen. En av våra revisorer, Ronnie Nestor, håller i skrivande stund på att gå igenom materialet varför vi ber att få återkomma i ämnet när ekonomigruppen haft tillfälle att gå igenom de nya uppgifterna tillsammans med revisorn.