LI i farten igen

Denna gång är det Hofors Pokerklubb som, efter ett anonymt tips via Lotteriinspektionens hemsida, har fått ett brev där LI valt att gå ut med en erinran om lotterilagens bestämmelser samt information om att misstanke om brott mot nämnda lag föreligger. Det som är grunden för denna erinran är en årlig 100-kronorsturnering som anordnas av Hofors Pokerklubb tillsammans med Korpen i samband med en handbollsturnering. Det hela går av stapeln denna helg d.v.s. 26:e-28:e april.

I samband med detta har LI också passat på att informera Hofors kommun om att s.k. ”barhäng” bedrivs i den aktuella lokalen. Mailet finns inkluderat i materialet som bifogas här men som också går att hitta under menyn ”Rättsligt” på vår hemsida. Vänligen notera att vi valt att inte inkludera själva utredningsdelen av det offentliga dokumentet, detta då det innehåller känsliga uppgifter om klubben ifråga. Förbundet är i kontakt med arrangörerna för att följa upp ärendet, vi återkommer med mer information när sådan finns tillgänglig.

Klicka här för dokumentet