Nytt bud från LI, 20 kr är också för mycket

Efter att Hofors Pokerklubb inkommit med ett svar till Lotteriinspektionen lämnades ursprungliga ärendet därhän, LI nöjer sig med sin erinran då all information om arrangemanget tagits bort på de platser där den ursprungligen återfanns. Detta ser LI också som ett tecken på att rätt bedömning gjorts från deras sida, borttagandet av informationen tolkas som ett försök att försvåra kontrollen av arrangemangets karaktär.

I sitt svar till LI nämner dock Hofors Pokerklubb att de kör en årlig liga med 20 kr som insats i varje omgång, detta anses inte heller vara acceptabelt av LI och Hofors Pokerklubb förväntas i fortsättningen följa lotterilagens bestämmelser då ett dylikt arrangemang skulle anses som ett brott mot nyss nämnda lag. Se bifogat dokument för LIs svar på Hofors Pokerklubbs yttrande, dokumentet återfinns även under ”Rättsligt” på hemsidan.

Klicka här för svaret från LI