Kallelse till årsmöte 2014 samt nominera din kandidat till SvePof styrelse 2014

Medlemmarna i Svenska Pokerförbundet kallas härmed till årsmöte den 15/2 2014 kl 13.00 på Hotell Anglais i Stockholm.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet. Det är alltså senast söndag 26:e Januari kl 23:59. Motioner och frågor kring årsmötet skickas till medlem@svenskapokerforbundet.se

En ny styrelse ska också väljas till Svenska Pokerförbundet. Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på ordförande och ledamöter. Nomineringar till förtroendeposter mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikationen. Valberedningen uppskattar om ni skickar med hur de kan nå den som nomineras. 19/1 är sista datumet för nomineringar genom Valberedningen.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas här på svenskapokerforbundet.se senast 10 dagar innan mötet.

2014 års medlemsavgift är av årsmötet 2013 satt till 100:- och skall vara betald innan mötet startar för att man ska kunna delta samt vara röstberättigad på årsmötet.

Medlemsavgift kan betalas in på plusgiro 164 38 80-6 , märk betalningen med namn och medlemsnummer. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats på Hotell Anglias på mötesdagen.

Denna kallelse kommer även skickas ut till samtliga medlemmar via mail.

Välkomna!

/Styrelsen Svenska Pokerförbundet