Angående djurhanteringen i våra reklamfilmer!

Vi har fått en del frågor kring (och faktiskt en anmälan) kring djurhanteringen i samband med inspelningen av våra reklamfilmer med Calle Schulman, därför vill bara helt kort göra följande klarläggande.

Självklart har vi och vår reklamfilmsproducent säkerställt att djuren som medverkar hanterats på ett korrekt sätt. Det betyder i klartext:

Gällande fisken och grisen:
För att säkerhetsställa djurens välbefinnande och att djurhanteringen skedde enligt svensk lag kontaktades och anlitades företaget Svenska Filmdjurför att förse filmteamet med en gris samt en fisk till inspelningen.

Vi var extra måna om djurens säkerhet och betalade gärna en högre summa för att anlita detta företag då en kvalificerad djurskötare ingår. Med på inspelningen var såväl djurskötare som grisens ägare. Innan inspelningens start fick vi ta del av djurets veterinärsbesiktning. Djuren anlände i transport helt anpassade för deras bästa möjliga välbefinnande. Det var även av stor vikt att grisen fick god tid att bekanta sig med inspelningsplatsen och att den hade en plats för vila samt mat och vatten. Allt detta för att undvika stress.

Självklart var det inte alkohol som förekom i filmen med fisken, det var utspädd äppeljuice enligt djurskötarens direktioner. Fisken transporterades och förvarades i en 30 liters hink med vatten från dess hemmamiljö. Där hade den även tillgång till allt som krävs för ett fungerande akvarium, pump osv. Under inspelningen användes detta vatten till ett akvarium som fisken fick simma i.

guldfisken_reklam

Svenska Filmdjur ansvarade för att djuren behandlades enligt svensk lag och har även försett oss med intyg att djuren mår bra.

Gällande dovhjorten:
Även i inspelningen av filmen med dovhjorten har vi gjort vårt yttersta för att säkerställa att alla regler följts. Jägaren kan intyga att djuret inte sköts enkom för inspelningens syfte. Hjorten sköts för jägarens egna vinning, helt enligt alla regler. Jägaren innehar alla licenser som krävs för denna typ av jakt. Vid inspelningstillfället rådde jaktsäsong för hjort jägaren som försåg oss med djuret var då ute på jakt. Vi betalade för att få djuret transporterat till oss av jägaren som sedan tog tillbaka djuret för styckning.

Klicka här för att ladda ner intyget från Svenska Filmdjur
Klicka här för att ladda ner intyget till Jordbruksverket