Handlingar till årsmötet 28 februari 2015

Nedan finner ni handlingarna till årsmötet för Svenska Pokerförbundet 2015.

Pågrund av kort varsel med ny valberedning väntar vi fortfarande på en sammanställning men räknar med att denna publiceras senast imorgon torsdag.

Årsmötet hålls på Scandic Park, Karlavägen 43. Tid: 13.00

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Budget 2015
Visionsdokument
Motioner

Revisonsberättelse 2014
Bilaga till revisionsrapport för Svenska Pokerförbundet 2015
Anmärning ang icke upprättad rapport