Rapport från ett seminarium om spelmissbruk

I sista sekunden – mycket tack vare att Dan Glimne uppmärksammade Bos seminarie om spelmissbruk – fick förbundet veta om detta event.Ingen av oss i förbundet kunde egentligen åka eftersom vi fick informationen dagen innan som seminariet skulle hållas.
Men Ordförande Ulf tog ansvar och flyttade på några viktiga möten och åkte till den kungliga huvudstaden.

Läs Ulfs utförliga rapport på Superbloggen: http://bloggar.aftonbladet.se/superbloggen/2015/04/ordforande-uif-har-ordet/