Intervju med ordförande

Pokerlistings har intervjuat Ulf där han pratar lite om kontaktskapande,socialdemokraterna och fördomar.
Nyfiken? Läs hela intervjun här:
http://www.pokerlistings.se/svenska-pokerfoerbundet-vi-maste-vara-tydliga-med-vad-vi-vill-27252