Kallelse till årsmöte 2016

8223098211_26cd5b9188

Söndagen den 21 februari klockan 13.00 håller Svenska Pokerförbundet sitt årsmöte på Casino Cosmopol i Göteborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar inklusive val av styrelse. Valberedningen arbetar för fullt med att sätta samman en riktigt bra styrelse för verksamheten 2016.
Är du intresserad, hör av dig till valberedningen@svenskapokerforbundet.se.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen (info@svenskapokerforbundet.se) till handa senast fredagen den 12 februari.

Handlingar inför mötet kommer att finnas tillgängliga för de som önskar dem, senast 10 dagar före mötet.

Välkomna till Göteborg 21 februari!

//Styrelsen Svenska Pokerförbundet