Årsmöteshandlingar

Då börjar det närma sig årsmötet den 26 februari 2017, kl. 13.00 på Fältöversten, Valhallavägen 148, Stockholm. Hur ni hittar hit, kan ni se på deras hemsida: http://www.lokomalm.se/.

Aktuella dokument (Fylls på efterhand):

Dagordningen >>
Verksamhetsberättelse från 2016 >>
Balansräkning >>
Resultaträkning >>
Bokslut 2016 >>
Revisionsberättelse för 2016 >>
Verksamhetsplan för 2017 >>
Budgetförslag 2017 >>
Valberedningens förslag 2017 >>
Motion >>

Vi ses den 26:e!