Årsmöteshandlingarna

Så, nu finns de flesta av årsmöteshandlingarna att tillgå, fyller på listan efter hand de sista ramlar in.

Dokument inför årsmötet 2018-02-18:
Dagordningen >>

Verksamhetsberättelse från 2017 >>
Balansräkning >>
Resultaträkning >>
Revisionsberättelse för 2017 >>
Verksamhetsplan för 2018 >>
Budgetförslag 2018 >>
Valberedningens förslag 2018 >>
Motion >>
Proposition 1, resepolicy >>
Proposition 2, representation >>