Årsmöte 2020!

Väntan är snart över, årsmötet är spikat!

Vi samlas kl. 15.00 den 7 mars på Hornsgatan 87 i Stockholm.
Skicka ett mail till info@svenskapokerforbundet.se om du vill närvara!

Vill ni komma i kontakt med valberedningen, antingen om ni har förslag på styrelsemedlem eller om ni själva vill vara med, maila till svepofvalberedning@gmail.com.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till oss senast den 16 februari 2020. Maila dem till info@svenskapokerforbundet.se

Handlingar kommer läggas upp på www.svenskapokerforbundet.se/dokument/handlingar/

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2020 om du vill ha rösträtt på årsmötet! Du blir medlem här: www.svenskapokerforbundet.se/bli-medlem/

Varmt välkomna!

PS Ryktet går att en kung kommer närvara…