Utfrågningen i Sveriges Riksdag inställd

Vi i styrelsen tycker det är tråkigt att den planerade öppna utfrågningen i Sveriges Riksdag är inställd, men förstår givetvis beslutet. Fördelen med beslutet att skjuta upp utfrågningen är att vi får mer tid på oss att sammanställa vår egen ståndpunkt gällande spelregleringen.