Inbjudan till Svenska Pokerförbundets klubbkonferens 2020

Under Poker SM i Tallinn kommer SVEPOF hålla en konferens där samtliga klubbar i Sverige är välkomna att deltaga. Exakt tid och plats kommuniceras senare.

Syftet med konferensen är att hitta samarbetsvägar mellan klubbar och där SVEPOF är en aktör som sammanfattar åsikter, förslag, och idéer om hur poker på klubbnivå ska fortsätta vara en bestående del av pokermarknaden i Sverige.

Vi kommer lägga fokus på licenskraven och regelverket över utformningen för licensgivningen angående ”kortspel i turneringsform”. Den utformning som idag finns efter spelregleringen angående poker är inte applicerbar på verkligheten eftersom den är utformad utifrån fel förutsättningar.

Mer information kommer kommuniceras till er som bedriver klubbar inom kort.

//Svenska Pokerförbundet