”Ny styrelse”

Kristos Theodoridis har av personliga skäl lämnat Svenska Pokerförbundet styrelse. Hans plats som ledamot tas över av Micke Torstensson, som varit suppleant sedan årsmötet.

Beslutet togs på styrelsemötet den 28/4 2020. Valberedningen har informerats och ställer upp bakom beslutet.

Från stadgarna:
§ 10 Fyllnadsval
Om någon av ledamöterna lämnar styrelsen under pågående mandatperiod, kan fyllnadsval ske inom styrelsen, i samarbete med valberedningen. Om hälften eller fler ledamöter av styrelsen avgår inom pågående mandatperiod skall ett extra årsmöte sammankallas. Styrelsen har rätt att göra fyllnadsval om det finns vakanta
platser.