Svenska Pokerförbundet och Ukraina

Svenska Pokerförbundet och UNHCR

Svenska Pokerförbundet vill vara med och hjälpa barn och familjer i Ukraina i denna fruktansvärda kris.
Just nu försämras läget snabbt i Ukraina. Det är både oförutsägbart och osäkert.
Krisen drabbar barn och familjer. Liv och säkerhet är i fara. UNHCR är på plats. Alla behövs för att hjälpa!
Svenska Pokerförbundet skänker nu därför 100 kr för varje ny medlem i förbundet fram till den 1 april till UNHCR, dessa pengar dubblas i sin tur av Akelius Foundation.

Bli medlem här: www.svenskapokerforbundet.se/bli-medlem/