Kallelse till årsmöte 2023!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

Söndagen den 26 februari, 2023, kl. 15.00

Årsmötet för Svenska Pokerförbundet kommer även i år att genomföras digitalt. Detta då vi sett en ökning av antalet medlemmar som deltar på årsmötet. Dessutom finns det fortfarande en viss smittspridning av Covid-19 i samhället.

Svenska Pokerförbundet bjuder in till årsmöte söndagen den 26 februari 15.00. Mötet kommer hållas digitalt på Teams. För att säkra upp att röstningsprocessen går rätt till kommer vi använda oss av rösträkningsappen Percap.

Tidigare år har medlemmar som velat närvara på årsmötet kunnat lösa sitt medlemskap i samband med årsmötet. I år kommer det inte att vara möjligt, utan endast medlemmar som erlagt sin medlemsavgift samt anmält sig senast den 17/2 – 2023 kommer ges möjlighet att rösta under årsmötet.

Medlemmar som vill lämna in motioner skall senast den 10/2 – 2023 inkomma med dessa via email till info@svenskapokerforbundet.se. Märk ämnesraden med ”Motion”.

Vid frågor vänligen kontakta info@svenskapokerforbundet.se.

Har du glömt att förnya medlemskapet för 2023 så gör man det enklast via http://svenskapokerforbundet.se/bli-medlem/.

Anmälan till det digitala årsmötet den 26/2, 2023, skall göras med e-post till: info@svenskapokerforbundet.se senast 17/2 2023!
I anmälan behöver vi fullständigt personnummer då röstningen görs via rösträkningsappen Percap med bankID. I samband med detta godkänner man enligt GDPR-lagen att Svenska Pokerförbundet samlar in dessa uppgifter. Uppgifterna kommer ej spridas vidare!
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 17/2 2023!

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet.

Svenska Pokerförbundet

—–

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN
Vill du vara delaktig av att påverka situationen för svenska pokerspelare, arbeta för pokerns framtid för svenskar, arbeta för en hållbar spelmarknad gällande poker?

Anmäl dig själv eller någon annan till valberedningen, svepofvalberedning@gmail.com.