Category Archive: Möten

 1. Årsmötesdags!

  Kommentarer inaktiverade för Årsmötesdags!

  Söndagen den 18 februari är det dags igen, Svenska Pokerförbundets årsmöte. Mötet börjar 11.00 och hålls i Stockholm. Lokal återkommer vi med, liksom alla handlingar.

  UPPDATERING: Adressen är Krukmakargatan 3, 118 51 Stockholm. Vi ställer ut en skylt vid entrén att det är Svepofs årsmöte.

  Glöm inte betala in medlemsavgiften (250 kr) innan mötet!
  Swish >>
  Paypal >>
  Bankgiro >>

  Varmt välkomna!

 2. Kallelse till årsmöte 2014 samt nominera din kandidat till SvePof styrelse 2014

  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte 2014 samt nominera din kandidat till SvePof styrelse 2014

  Medlemmarna i Svenska Pokerförbundet kallas härmed till årsmöte den 15/2 2014 kl 13.00 på Hotell Anglais i Stockholm.

  Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet. Det är alltså senast söndag 26:e Januari kl 23:59. Motioner och frågor kring årsmötet skickas till medlem@svenskapokerforbundet.se

  En ny styrelse ska också väljas till Svenska Pokerförbundet. Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på ordförande och ledamöter. Nomineringar till förtroendeposter mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikationen. Valberedningen uppskattar om ni skickar med hur de kan nå den som nomineras. 19/1 är sista datumet för nomineringar genom Valberedningen.

  Handlingar till årsmötet kommer att finnas här på svenskapokerforbundet.se senast 10 dagar innan mötet.

  2014 års medlemsavgift är av årsmötet 2013 satt till 100:- och skall vara betald innan mötet startar för att man ska kunna delta samt vara röstberättigad på årsmötet.

  Medlemsavgift kan betalas in på plusgiro 164 38 80-6 , märk betalningen med namn och medlemsnummer. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats på Hotell Anglias på mötesdagen.

  Denna kallelse kommer även skickas ut till samtliga medlemmar via mail.

  Välkomna!

  /Styrelsen Svenska Pokerförbundet

 3. Årets första styrelsemöte

  15 Comments

  Svenska Pokerförbundets styrelse hade i helgen som gick (15-16 mars) sitt första styrelsemöte. Mötet hölls i Stockholm och avhandlade en mängd olika ämnen som rollfördelning, Online- och Live-SM, politisk aktivitet och klubbverksamhet.

  De som vill se vad styrelsen gick igenom och vad som beslutades kan hitta protokollet här.

 4. Årsmötesprotokoll 2013

  2 Comments

  Nu ligger årsmötesprotokollet från den 16 februari 2013 uppe under ‘Dokument’ – ‘Protokoll’ här på hemsidan.

  Tack till Dan Glimne, Jonas Rosqvist, Mikael Norinder och Jill Mellström som alla var mötesfunktionärer och som de senaste veckorna skickat runt protokollet för att få det underskrivet av alla.

  Kuriosa: Det tog 16 dagar från mötets avslutande tills årsmötesprotokollet var justerat och upplagt på hemsidan. Motsvarande tid var 18 dagar under 2012 och 286 dagar för årsmötesprotokollet för 2010.

 5. Kallelse till årsmöte 2013

  3 Comments

  Medlemmarna i Svenska Pokerförbundet kallas härmed till årsmöte den 16/2 2013 kl 13.00 på Hotell Anglias i Stockholm.

  Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet. Det är alltså senast söndag 27:e Januari kl 24:00. Motioner och frågor skickas till info@svenskapokerforbundet.se

  Nomineringar till förtroendeposter mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikationen. Valberedningen uppskattar om ni skickar med hur de kan nå den som nomineras. 31/1 är sista datumet för nomineringar genom Valberedningen.

  Handlingar till årsmötet kommer att finnas här på svenskapokerforbundet.se senast 10 dagar innan mötet.

  2013 års medlemsavgift är av årsmötet 2012 satt till 100:- och skall vara betald innan mötet startar för att medlem skall vara röstberättigad.

  Medlemsavgift kan betalas in på plusgiro 164 38 80-6 , märk betalningen med namn och medlemsnummer. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats på Hotell Anglias på mötesdagen.

  Denna kallelse har även skickats ut via mail till samtliga medlemmar.

  Välkomna!

  /Styrelsen Svenska Pokerförbundet

 6. Kallelse till allmänt medlemsmöte 9 september.

  16 Comments

  Svenska Pokerförbundet kallar härmed dess medlemmarna till allmänt medlemsmöte söndagen den 9 september 2012 kl 13.00.

  Plats: Rum Bjerke, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm.

  Vi beräknar att mötet kommer ta ca 3 timmar.

  Kallelse till det allmänna medlemsmötet sker genom mail till samtliga anslutna föreningar och enskilda medlemmar samt även via svenska pokerförbundets hemsida.

  Samtliga handlingar till medlemsmötet, inklusive föredragningslista, förslag till budget, föregående års bokslut, revisionsberättelser, propositioner och eventuella motioner med styrelsens utlåtande kommer via mail delges samtliga anslutna föreningar och enskilda medlemmar senast 10 dagar innan mötet. Samtliga handlingar kommer samtidigt att finnas tillgängliga på hemsidan och även finnas kopierade och utlagda vid mötet.

  Edit 30 aug: Du hittar nu handlingarna här

  Ärende som medlem önskar få behandlad på årsmötet skall via mail inkomma till styrelsen, på info@svenskapokerforbundet.se, senast 20 augusti kl 13.00. (20 dagar innan mötet i enlighet med stadgan)

  Du behöver inte anmäla dig för att komma till det allmänna medlemsmötet men vi uppskattar om du ändå meddelar oss på ifall du kommer då det hjälper oss att planera mötet. Du kan informera oss på info@svenskapokerforbundet.se. Det går utmärkt att bli medlem på plats innan mötet.

  Välkomna

  /Svenska pokerförbundets styrelse.

  Förslag till dagordning för allmänt möte 9 september 2012

  1. Mötets öppnande
  2. Kontroll av närvarande och medlemmars rösträtt
  3. Beslut av mötets behöriga utlysande
  4. Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Bordlagd fråga: Verksamhetsberättelse 2009
  7. Bordlagd fråga: Revisionsberättelse 2009
  8. Bordlagd fråga: Bokslut 2010
  9. Bordlagd fråga: Revisionsberättelse 2010
  10. Bordlagd fråga: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2010
  11. Bordlagd fråga: Bokslut 2011
  12. Bordlagd fråga: Revisonsberättelse 2011
  13. Bordlagd fråga: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2011
  14. Bordlagd fråga: Fastställande av budget 2012
  15. Motioner inkomna senast 20 augusti 13.00
  16. Revisionen 07-10 – genomgång och beslut på åtgärd
  17. Val av revisor – fyllnadsval Stellan Andersson
  18. Övriga frågor
  19. Mötets avslutande

 7. Styrelsemötet 2 Juni, ett kort men viktigt möte.

  22 Comments

  Lördag den 2 Juni träffades pokerförbundets styrelse för möte på Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull. Detta är inte protokollet utan en kort beskrivning om vad som skedde. Protokollet kommer upp senare där samtliga dokument presenteras.

  Det blev ett något kortare möte mot vad vi hade tänkt men ibland så kommer livet emellan och av 9 styrelsemedlemmar så kunde endast 5 delta och när Mauritz efter 2 timmar var tvungen att åka iväg på en familjeangelägenhet så var vi tvungna att avsluta ganska abrupt. Vi är som bekant bara beslutsmässiga när en majoritet av styrelsen är närvarande.

  Vi hann i alla fall öppna mötet, välja Mauritz till ordförande, Rickard till sekreterare och Lina till justerare. Vi inledde med att diskutera Online-SM där vi har kommit till ett beslut med vem vi ska arbeta med detta år. Vi diskuterade schema, discipliner, strukturer och datum och beslutade att Rickard P kommer vara kontaktperson mot den sajt som fått uppdraget. Mauritz, Shahin och Rickard fattar gemensamt slutgiltigt beslut gällande strukturer och datum. Detta beslut togs för att få lite snabbare hantering av materialet. Vi hoppas kunna presentera vilken sajt och fullständigt schema inom kort.

  Vi fortsatte med att diskutera Live-SM 2012 och där är vi nu framme vid att vi har ett klart förslag som vi tror på. Mauritz och Shahin har fått ansvaret att slutförhandla med de intresserade parterna och vi hoppas även här att vi kan presentera ett färdigt koncept inom kort. Vi önskar vi kunde berätta mer nu men vi tror att det snarare skadar förhandlingarna att redan nu berätta det som är klart.

  Vid årsmötet beslutades det att vi ska ha ett extra medlemsmöte som vi skulle kalla till senare i vår. Vi beslutade att vi kommer genomföra detta möte i slutet av augusti månad och kallelse skickas ut senast 30 dagar innan mötet helt enligt stadgan. Anledningen till att det sker så sent som Augusti är helt enkelt att vi inte vill genomföra det mitt i sommaren och vi har heller inte kunnat kalla till det tidigare då vi inte fått ta del av 2011 års bokföring än och det är en av punkterna vi ska ta upp. Håll utkik här på hemsidan efter kallelse och vi ska också se till att samtliga medlemmar får besked via mail. (de som lämnat sin mail alltså)

  Här avslutades mötet och saker vi inte hann ta upp var bland annat den revision som vi gjort på ekonomin från 2007-2009 men det betyder inte att arbetet står still. Vi kommer inom ett par dagar att lägga upp den här på hemsidan tillsammans med en kommentar från styrelsen. Vi hann inte heller ta upp den fråga som dykt upp gällande att lägga upp samtliga gamla styrelser här på hemsidan men även det kommer ske inom ett par dagar.

  Till sist önskar vi styrelsemedlem Anders ”Ason” Andersson lycka till med rehabiliteringen efter operationen.

  /Pokerförbundets styrelse.

 8. Styrelsemöte lördag 2 Juni

  20 Comments

  Svenska Pokerförbundet har styrelsemöte i Stockholm den 2 Juni och kommer då bland annat ta upp, och förhoppningsvis beslut om; Online-SM, Live-SM, Ekonomigruppens revision, bokslutet för 2010/2011 och extrainsatt medlemsmöte.

  Kallelse till mötet skickades ut i enlighet med vad styrelsen kommit överens om är rimlig tid (21 Maj)

  Håll utkik här och på protokoll-sidan för mer info dagarna efter mötet.

 9. Ekonomigruppen har haft möte

  66 Comments

  Ekonomigruppen träffades helgen 4-6 Maj för att gå igenom samtliga ekonomisk dokument rörande åren 2007-2009. Detta var en effekt av det årsmötesbeslut som togs 27 februari.

  Beslutet löd: Att Jens Jadbäck uppdras att tillsammans med revisor noggrant utreda om något oegentligt har skett under åren 07-10.

  Styrelsen konkretiserade detta genom att utse en ekonomigrupp bestående av styrelsemedlemmarna Jens J, Rickard P, Fredrik G samt revisor Ronnie Nestor.

  Under mötet, som gick av stapeln i Stockholm, så gick gruppen igenom all dukumentation som fanns att tillgå. Det innebar Pokerförbundets samtliga fakturor och verifikationer från 2007, 2008, 2009. Gruppen har nu en bra koll på vad som skett och inväntar nu bokslutet från 2010 och 2011 för att få en helhetsbild. Dessa kommer vi inom kort att få från den avgående styrelsen.

  Vad som sker nu är att revisorn kontaktar den person som var revisor under 2007-2009 för några frågor och sätter sedan, när vi fått in 2010 och 2011 års bokslut, ihop ett dokument som styrelsen och medlemmarna får tillgång till. Styrelsen fattar sedan beslut utifrån vad som kommer fram i den utredningen.

  Svenska pokerförbundet vill tacka vår revisor Ronnie Nestor för ett fantastiskt arbete.