Regler vid representation

Styrelsen har tagit följande beslut i frågan angående representation:

Svenska pokerförbundet är en ideell organisation. Detta innebär att vi är mycket restriktiva beträffande representation. Vi verkar dock i en bransch där representation är mycket vanlig och vi måste till viss del anpassa oss efter den verkligheten.

Representation måste godkännas av styrelsen.

Representation ska bestå av mat och alkolholfri dryck.

Kvitto med deltagarlista och syfte med representationen är ett krav för att få ersättning. Deltagarlistan ska innehålla namn och ev. företag som deltagarna representerar.
Kvitton utan ovan kriterier accepteras inte och den enskilde ledamoten får ingen ersättning för dessa utlägg. Kvitton som är berättigade ersättning utbetalas löpande av kassör.