Årsmöte 2024

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Söndagen den 25 februari, 2024, kl. 15.00

Svenska Pokerförbundet bjuder in till årsmöte söndagen den 25 februari 15.00. Mötet kommer hållas digitalt på Teams. Länk till mötet kommer skickas ut några dagar innan mötet till de som anmält sig.

Förutom sedvanliga ärenden på årsmötet, kommer en av punkterna behandla ett förslag till stadgeändringar. Förslaget, liksom övriga handlingar, kommer finnas tillgängliga på vår hemsida senast 10 dagar innan årsmötet.

Endast medlemmar som senast 17/2 – 2024 erlagt sin medlemsavgift och anmält sig till mötet kommer ges möjlighet att delta på årsmötet.

Medlemmar som vill lämna in motioner skall senast den 5/2 – 2024 inkomma med dessa via e-post till info@svenskapokerforbundet.se.

Vid frågor vänligen kontakta info@svenskapokerforbundet.se.

Har du glömt att förnya medlemskapet för 2024 så gör du det enklast via www.svenskapokerforbundet.se/bli-medlem/ eller direkt i Cardskipperappen.

Anmälan till årsmötet skall göras med e-post till: info@svenskapokerforbundet.se senast 17/2 2024!

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet.

//Styrelsen, Svenska Pokerförbundet

INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Vill du vara delaktig av att påverka situationen för svenska pokerspelare, arbeta för pokerns framtid för svenskar, arbeta för en hållbar spelmarknad gällande poker?

Anmäl dig själv eller någon annan till valberedningen, svepofvalberedningen@gmail.com.